Dysgu gyda thechnoleg

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau gwych i gefnogi dysgu a datblygiad eich plentyn, gweler ein rhestr o adnoddau a chyngor ymarferol a argymhellir i'ch rhoi ar ben ffordd.

Adnoddau
Adenydd Digidol Barclays
Profwch wybodaeth eich plentyn o'i ôl troed digidol trwy fynd â'r cwis byr hwn ynghyd ag Adenydd Digidol Barclays.
Adnoddau
Goruchwylwyr yr Uwch Gynghrair
Mae Super Movers yn cynnig fideos, syniadau a chymhellion hwyl i ysbrydoli plant i fod yn fwy egnïol.
Adnoddau
LGfL - Heriau Dyddiol Digisafe
Dadlwythwch daflenni gwaith dyddiol DigiSafe (ar gael bob dydd yn ystod y tymor) ar gyfer cwisiau hwyl syml, cyfeillgar i blant ac awgrymiadau da dyddiol.
Adnoddau
Cyfrifiadura Troednoeth - Adeiladu sgiliau ar gyfer yfory
Gall troednoeth - rhan o BT Skills For Tomorrow, eich helpu chi i gyflwyno'r cwricwlwm cyfrifiadurol yn wych gydag wyneb yn wyneb am ddim ...
Adnoddau
Sgiliau BT - Dysgu yn y Cartref i blant
Cefnogwch eich plant gan ddefnyddio adnoddau sgiliau digidol Dysgu yn y Cartref BT ar gyfer 4-11 oed. Mae'r adnoddau hyn yn cyffwrdd ag elfennau ...
Sgroliwch i Fyny