BWYDLEN

Dysgu gyda thechnoleg

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau gwych i gefnogi dysgu a datblygiad eich plentyn, gweler ein rhestr o adnoddau a chyngor ymarferol a argymhellir i'ch rhoi ar ben ffordd.

Straeon rhieni
Profiad un rhiant o ddefnyddio deallusrwydd artiffisial fel teulu
Dewch i weld sut mae teulu un fam yn defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) yn eu bywyd o ddydd i ddydd, a gweld ei chyngor ar gadw plant ...