BWYDLEN

Dysgu gyda thechnoleg

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau gwych i gefnogi dysgu a datblygiad eich plentyn, gweler ein rhestr o adnoddau a chyngor ymarferol a argymhellir i'ch rhoi ar ben ffordd.

Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau gwersi
Daearyddiaeth Rhyngrwyd
Mae Internet Geography, a ddatblygwyd gan Cre8tiveIT.Solutions yn blatfform ar-lein sy'n llawn pynciau, fideos a thiwtorialau sy'n gysylltiedig â daearyddiaeth.
Adnoddau gwersi
Hyfforddiant Sillafu
Mae Hyfforddiant Sillafu yn safle ymarfer sillafu a gemau hawdd ar-lein.
Adnoddau gwersi
TTS
Mae TTS wedi creu adnodd dysgu annibynnol sy'n canolbwyntio ar y cwricwlwm gyda dros 120 o weithgareddau dysgu cartref i gyd wedi'u cynllunio a phob un wedi'i baratoi!
Adnoddau gwersi
Tynnwch lun gyda Rob
Mae DrawWithRob gan Rob Biddulph, yn gyfres o fideos tynnu ymlaen ddwywaith yr wythnos sydd wedi'u cynllunio i helpu rhieni y gorfodwyd eu plant i ...
Adnoddau gwersi
Amgueddfa'r byd
Amgueddfa'r Byd - profiad rhyngweithiol trwy amser, cyfandiroedd a diwylliannau, yn cynnwys rhai o'r rhai mwyaf diddorol ...
Adnoddau gwersi
Plant Daearyddol Cenedlaethol
Mae gan National Geographic Kids amrywiaeth o ffeithiau, gemau, cwisiau a gweithgareddau ar gyfer plant CA1. Ymhlith y pynciau mae dod o hyd i lygredd plastig ...
Adnoddau gwersi
myTGAUgwyddor
mae myGCSEscience yn cynnig sesiynau tiwtorial fideo sy'n ymroddedig i'r TGAU Gwyddoniaeth 9-1.
Adnoddau gwersi
Lle2Be
Mae Place2Be yn defnyddio celf i gefnogi a gwella lles plant a phobl ifanc.
Adnoddau gwersi
Codio ar gyfer Plant Wedi'i Wneud yn Hawdd
Mae Tynker yn ffordd hwyliog o ddysgu rhaglennu a datblygu sgiliau datrys problemau a meddwl yn feirniadol! 5-17 oed
Adnoddau gwersi
Swmdog
Mae Sumdog yn helpu gydag ymarfer mathemateg a sillafu gyda gemau dysgu addasol sy'n cyd-fynd â'r Cwricwlwm Cenedlaethol, ar gyfer plant 5 oed ...
Adnoddau gwersi
CBeebies - Rhifedd
Mae CBeebies yn helpu Dysgwyr Bach ac archwilio pob un o'r gemau, gweithgareddau a chlipiau mathemateg hwyliog ac am ddim hyn.
Adnoddau gwersi
Khan Academi
Cenhadaeth Academi Khan i ddarparu addysg o'r radd flaenaf am ddim i unrhyw un, unrhyw le, ee athrawon, rhieni a dysgwyr.
Adnoddau gwersi
Gwyddoniaeth Waw
Crëwyd Wow Science gan yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Gynradd (PSTT) mewn cydweithrediad â Learning Science Ltd. Mae'r wefan yn darparu dolenni ...
Adnoddau gwersi
Gwylio Mathemateg
MathsWatch yw'r platfform Mathemateg ar-lein cyflawn sy'n sicrhau bod dysgu ar gael i'ch myfyrwyr 24/7 o unrhyw le yn y byd. ...