Dysgu gyda thechnoleg

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau gwych i gefnogi dysgu a datblygiad eich plentyn, gweler ein rhestr o adnoddau a chyngor ymarferol a argymhellir i'ch rhoi ar ben ffordd.

Adnoddau gwersi
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Adnoddau gwersi
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Adnoddau gwersi
BBC Teach
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi dysgu'ch plentyn.
Adnoddau gwersi
Addysgu o Bell gyda Roblox Studio
Mae Roblox yn cynnig cynlluniau gwersi am ddim sy'n meithrin creadigrwydd ac yn dysgu gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn eu platfform cydweithredol ar-lein.
Adnoddau gwersi
Maes Newyddion CBBC
Mae CBBC Newsround yn gartref i newyddion a ffeithiau hwyl i blant. Darganfyddwch beth sy'n digwydd, gyda straeon, ...
Adnoddau gwersi
BT & ITV Awgrymiadau gorau ar dechnoleg
Mae BT wedi dod ynghyd ag ITV ac wedi creu Syniadau Da ar Dechnoleg - cyfres o fideos a chanllawiau i ...
Adnoddau gwersi
LGfL - Heriau Dyddiol Digisafe
Dadlwythwch daflenni gwaith dyddiol DigiSafe (ar gael bob dydd yn ystod y tymor) ar gyfer cwisiau hwyl syml, cyfeillgar i blant ac awgrymiadau da dyddiol.
Adnoddau gwersi
Cyfrifiadura Troednoeth - Adeiladu sgiliau ar gyfer yfory
Gall troednoeth - rhan o BT Skills For Tomorrow, eich helpu chi i gyflwyno'r cwricwlwm cyfrifiadurol yn wych gydag wyneb yn wyneb am ddim ...
Sgroliwch i Fyny