BWYDLEN

Diogelwch Google

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i helpu plant i ddefnyddio apiau ac offer Google yn ddiogel a chael y gorau ohonyn nhw.

Canllawiau
Canolfan Diogelwch Google
Mae'n cynnig awgrymiadau diogelwch ar-lein defnyddiol a chanllawiau syml i helpu teuluoedd i lywio trwy'r byd digidol