BWYDLEN

newyddion fake

Mae helpu plant i ddatblygu llythrennedd digidol a meddwl yn feirniadol yn allweddol i'w helpu i wneud dewisiadau gwybodus ar-lein am yr hyn maen nhw'n ei wylio, ei rannu ac ar ffurf y byd ar-lein. Dewch i weld ystod o adnoddau, erthyglau a chanllawiau i'ch helpu chi i gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion ffug a helpu'ch plentyn i sylwi arno a delio ag ef.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Beth yw ffermydd cynnwys ac a ydynt yn niweidiol?
Gyda phoblogeiddio 'haciau' cyflym ar amrywiol lwyfannau rhannu fideos a chyfryngau cymdeithasol, mae ffermydd cynnwys wedi dod o hyd i ffordd i ...
Erthyglau
Siarad â'ch plant am newyddion ffug
Yn ein plith mae gêm aml-chwaraewr â sgôr PEGI 7 sydd wedi dod yn boblogaidd iawn gyda phlant cyn-arddegau yn y DU. Cael ...
Erthyglau
Rhoi'r gorau i ledaenu newyddion ffug ar lwyfannau poblogaidd ar-lein
Dysgwch am y gwahanol ffyrdd y mae'r llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol mwyaf poblogaidd yn gweithio i atal ffug rhag lledaenu ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Helpu plant ag SEND i reoli a deall gwybodaeth anghywir
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut gallwch chi helpu'ch plentyn i feddwl yn feirniadol am yr hyn mae'n ei weld ar-lein?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am actifiaeth ar-lein

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.