Newyddion ffug Archifau - Materion Rhyngrwyd

newyddion fake

Mae helpu plant i ddatblygu llythrennedd digidol a meddwl yn feirniadol yn allweddol i'w helpu i wneud dewisiadau gwybodus ar-lein am yr hyn maen nhw'n ei wylio, ei rannu ac ar ffurf y byd ar-lein. Dewch i weld ystod o adnoddau, erthyglau a chanllawiau i'ch helpu chi i gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion ffug a helpu'ch plentyn i sylwi arno a delio ag ef.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Siarad â'ch plant am newyddion ffug
Yn ein plith mae gêm aml-chwaraewr â sgôr PEGI 7 sydd wedi dod yn boblogaidd iawn gyda phlant cyn-arddegau yn y DU. Cael ...
Erthyglau
Rhoi'r gorau i ledaenu newyddion ffug ar lwyfannau poblogaidd ar-lein
Dysgwch am y gwahanol ffyrdd y mae'r llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol mwyaf poblogaidd yn gweithio i atal ffug rhag lledaenu ...
Erthyglau
Lansio ein canolbwynt Newyddion Ffug a Chyngor Camwybodaeth
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am actifiaeth ar-lein
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol am y dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n eu dilyn?

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Sgroliwch i Fyny