BWYDLEN

Amser segur gyda thechnoleg

Defnyddiwch y gorau o'r rhwyd ​​i helpu'ch plentyn i fwynhau amser segur o safon. Gweld ystod o erthyglau, apiau ac offer gwych i'ch helpu chi i ddechrau.

Straeon rhieni
Syniadau mam ar gydbwyso amser sgrin, gwybodaeth a lles
Mae Jenny yn fam aros gartref gyda dau fachgen oed ysgol uwchradd. Mae hi'n esbonio sut maen nhw'n cydbwyso eu hamser sgrin gyda gwaith cartref ...