Cefnogi lles gyda thechnoleg

Mae technoleg a'r rhyngrwyd yn offer gwych i helpu datblygiad plant ond fel unrhyw beth, mae'n well eu defnyddio yn gymedrol. Gweler erthyglau, adnoddau a chanllawiau i helpu'ch plentyn i ddatblygu arferion digidol da a deall eu defnydd o dechnoleg yn well.

Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
Dyddio Ar-lein i Bobl Ifanc - Cyngor Rhianta
Cymerwch gip ar ein canllaw i ddarganfod cyngor rhieni ar helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau mwy diogel o ran ...
Canllawiau
Awgrymiadau i Helpu Pobl Ifanc i Reoli Eu Hunaniaeth Ar-lein
Er mwyn helpu plant i wynebu barn a phwysau ar-lein i ffitio i mewn, defnyddiwch ein cynghorion i'w helpu i ddod yn fwy hyderus ...
Canllawiau
Ap BBC Own It
Mae cael eu ffôn cyntaf yn foment fawr ym mywyd plentyn. Ond gyda chymaint o negeseuon, hysbysiadau a chymdeithasol ...
Canllawiau
Canllaw rhieni cyfryngau cymdeithasol
Cyngor i rieni ar sgyrsiau i'w cael cyn i blant fynd yn gymdeithasol
Canllawiau
GOV.UK: Adnoddau ar gyfer plant ag ANFON
Mae Gov.uk wedi creu rhestr o adnoddau anghenion addysgol ac anableddau arbennig (SEND) am ddim, a ddatblygwyd gyda ffocws ar hygyrchedd ...
Canllawiau
Rhestr Tootoot o wasanaethau ac adnoddau iechyd meddwl am ddim
Mae Tootoot yn darparu rhestr o wasanaethau ac adnoddau am ddim i helpu i gefnogi iechyd meddwl a lles plant ac ifanc ...
Canllawiau
Awgrymiadau cychwynnol i reoli lles digidol
Mynnwch gyngor i helpu plant i ddatblygu strategaethau meddwl beirniadol, hunanreolaeth ac ymdopi i ddelio â risgiau ar-lein.
Canllawiau
Newyddion Ffug, Camwybodaeth, a Coronavirus
Dyma rai awgrymiadau i'ch plentyn os ydyn nhw'n teimlo'n bryderus am y cynnydd mewn newyddion ffug a chamwybodaeth ...
Canllawiau
Adduned Teulu Digidol Vodafone
Gosodwch reolau tŷ ar sut rydych chi'n defnyddio technoleg ac yn ymddwyn ar-lein trwy The Digital Family Pledge gan Vodafone.
Canllawiau
Canllaw Diogelwch TikTok i Rieni gefnogi Pobl Ifanc Ar Yr Ap
Defnyddiwch ein canllaw i fynd i'r afael â'r offer diogelwch sydd ar gael ar yr ap a'r ffyrdd y gall eich plentyn yn ei arddegau ...
Canllawiau
GOV.UK - seiberfwlio LGBTQ
Ymchwil 2014 gan NatCen Social Research ynghylch mynd i’r afael â bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig ymhlith plant oed ysgol a phobl ifanc.
Sgroliwch i Fyny