Adnoddau seiberfwlio

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i helpu plant i ddelio â seiberfwlio.

Ymweld â hyb cyngor

Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Straeon rhieni
Mae'r rhiant yn rhannu ei stori am sut y cafodd ei mab ei fwlio ar-lein
Mae Laura yn rhannu stori ei mab i annog rhieni eraill i ddechrau sgwrs am y seiberfwlio.
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu effaith seicolegol bwlio a gafodd ar ei merch
Mae stori'r fam hon yn atgyfnerthu'r angen i siarad a chwarae rhan weithredol ym mywyd digidol plentyn.
Straeon rhieni
Pwysau gan gymheiriaid i gael y ffonau smart diweddaraf i blant wrth iddynt ddechrau'r ysgol
darllenwch sut mae Mam Ali yn ymdopi â'r heriau o gefnogi plant wrth iddynt gael eu ffonau cyntaf
Straeon rhieni
Cael technoleg plant yn barod i'w trosglwyddo i'r ysgol uwchradd
Mae Mam Helen yn rhannu ei phrofiad o helpu ei merch i drosglwyddo i'r ysgol uwchradd.
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu profiad ei mab o seiberfwlio wrth hapchwarae
Mae Natalie yn rhannu sut y gwnaeth helpu ei mab i ddelio â seiberfwlio tra roedd yn hapchwarae.
Straeon rhieni
Llythyr Mam yn annog pawb i sefyll i fyny â bwlio yn dilyn hunanladdiad ei mab
Straeon rhieni
Sut rydw i'n defnyddio fy 'Power for Good' fel mam ac athro
I daflu goleuni ar sut y gall rhieni ddefnyddio eu 'Pwer er Da', mam i dri a'r athrawes Emma Bradley ...
Sgroliwch i Fyny