Adnoddau seiberfwlio

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i helpu plant i ddelio â seiberfwlio.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
Dechreuwyr sgwrs - Canllaw ymarferol ar gyfer plant sy'n agored i niwed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant sy'n agored i niwed i gael profiad ar-lein mwy diogel ac adeiladu ...
Canllawiau
Dechreuwyr sgwrs Seiberfwlio yn cefnogi plant 6 -10 oed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant 6 i 10 i gael tudalen fwy diogel ...
Canllawiau
Dechreuwyr sgwrs Seiberfwlio yn cefnogi plant 11 -13 oed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant 11 i 13 i gael tudalen fwy diogel ...
Canllawiau
Dechreuwyr sgwrs Seiberfwlio yn cefnogi pobl ifanc
Gyda chefnogaeth Ditch The Label, elusen seiberfwlio, rydyn ni wedi creu canllaw ar sut i siarad â phobl ifanc ...
Canllawiau
Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio?
Os ydych chi'n amau ​​bod eich plentyn yn cael ei seiber-fwlio, dyma ein deg awgrym gorau i gynnig y lefel gywir o ...
Canllawiau
Pethau y mae angen i chi eu gwybod am Seiberfwlio
Tra bod agweddau emosiynol bwlio yn parhau i fod yn ddinistriol, mae'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd mae plant ...
Canllawiau
Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd: Ghost of the Internet
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Seiberfwlio ac wedi'i theilwra ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 -14. Defnyddiwch y sgript ...
Canllawiau
Cod Stop, Siarad Cymorth - cyngor rhieni
Mae Siarad, Stopio, Cefnogi yn offeryn gwych i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau craff ar-lein. Gallwch ei ddefnyddio fel ...
Canllawiau
Pecyn rhieni: Canllaw sgwrsio
Canllaw sgwrs ryngweithiol oed-benodol wedi'i greu i helpu rhieni i ddechrau sgwrs am seiberfwlio a rhoi'r offer iddynt ...
Canllawiau
Awgrymiadau gorau i ddelio â seiberfwlio
Mae bwlio wedi newid a bellach gall ddigwydd yn unrhyw le, unrhyw bryd. Helpwch i amddiffyn eich plentyn rhag effeithiau parhaol seiberfwlio trwy ...
Canllawiau
Pwysau ar-lein Ysgol Uwchradd
Rydyn ni wedi creu ffeithlun i arddangos pryderon rhieni ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, rheoli perthnasoedd digidol, pwysau i gymryd ...
Canllawiau
Gwybodaeth Ddefnyddiol i Rieni a Gofalwyr
Crëwyd gan Rieni Amddiffyn y daflen y gellir ei lawrlwytho ar Ddiogelwch y Rhyngrwyd i rieni a gofalwyr gyda'r nod o dynnu sylw at y risgiau y mae plant ...
Canllawiau
Adnoddau atal bwlio ar Facebook
Sgroliwch i Fyny