BWYDLEN

Adnoddau seiberfwlio

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i helpu plant i ddelio â seiberfwlio.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Athrawon a dargedir gan fyfyrwyr ar TikTok: sut y gall rhieni helpu i reoli bwlio ar gyfryngau cymdeithasol
Mae adroddiadau diweddar yn dangos plant a phobl ifanc sy'n targedu athrawon ar TikTok gyda delweddau a fideos wedi'u trin. Dysgwch beth all rhieni ...
Erthyglau
Ymateb i'r Ymgynghoriad Blwch Loot
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...
Erthyglau
Wythnos Gwrth-fwlio 2020: Unedig yn Erbyn Bwlio
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...
Erthyglau
Mae 43% o blant â phroblemau iechyd meddwl yn debycach i gael eu seiber-fwlio
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Mae Instagram yn cyhoeddi nodweddion newydd i frwydro yn erbyn seiberfwlio
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Mae'n cymryd pentref: Sut y gall modelau rôl gwrywaidd herio misogyny ar-lein
Dysgwch sut y gall modelau rôl gwrywaidd effeithio ar farn bechgyn ifanc am ferched gydag arweiniad gan Rwydwaith NWG.
Erthyglau
Gwers newydd i ddysgu seiberfwlio ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio 2023
Paratowch ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio gyda gwers o Digital Matters ac adnoddau seiberfwlio eraill.
Erthyglau
Wythnos Gwrth-fwlio 2022: Estyn Allan
Fel aelod o’r Gynghrair Gwrth-fwlio, rydym yn falch o gefnogi Wythnos Gwrth-fwlio 2022 (14 – 18 Tachwedd). Mae eleni...
Erthyglau
Canllaw rhieni: Beth yw ap Yolo ac a yw'n ddiogel?
Dysgu mwy am ap Yolo a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Erthyglau
Dysgwch am seiberfwlio: a yw eich plentyn yn darged neu'n fwli?
Rydyn ni'n byw mewn byd lle rydyn ni'n gysylltiedig â dyfeisiau 24/7, felly mae'n bwysicach nag erioed i ...
Erthyglau
Wythnos Gwrth-fwlio 2021: Un Gair Caredig
Fel aelod o'r Gynghrair Gwrth-fwlio, rydym yn falch o gefnogi Wythnos Gwrth-fwlio (15fed - 19eg Tachwedd) eleni i ...
Erthyglau
Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn seiberfwlio
Fel rhiant, gall fod yn anodd derbyn y gallai eich plentyn fod yn arddangos ymddygiad bwlio tuag at ei gyfoedion. ...