Adnoddau seiberfwlio

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i helpu plant i ddelio â seiberfwlio.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Ymateb i'r Ymgynghoriad Blwch Loot
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...
Erthyglau
Wythnos Gwrth-fwlio 2020: Unedig yn Erbyn Bwlio
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...
Erthyglau
Mae 43% o blant â phroblemau iechyd meddwl yn debycach i gael eu seiber-fwlio
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Mae Instagram yn cyhoeddi nodweddion newydd i frwydro yn erbyn seiberfwlio
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Dathlwch Ddydd Gwener Cyfeillgarwch gyda Kidscape ac Elmer
Ffocws Dydd Gwener Cyfeillgarwch ac Wythnos Gwrth-fwlio eleni yw 'Newid yn Cychwyn Gyda Ni', gan annog pawb i'w gweld ...
Erthyglau
Cymryd rhan yn Wythnos Gwrth-fwlio 2019 - 'Newid yn Dechrau Gyda Ni'
Y thema yw 'mae newid yn dechrau gyda ni' i hysbysu ysgolion, plant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr i wybod bod ...
Erthyglau
Cefnogwch Wythnos Llais Disgyblion i roi llais i blant godi llais
Mae Prif Swyddog Gweithredol Tootoot a chyd-sylfaenydd Michael Brennan wedi ysgrifennu i'ch gwahodd i Wythnos Llais Disgybl 2019, yn rhedeg o'r 23rd ...
Erthyglau
Darganfyddwch beth mae Facebook yn ei wneud i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Gyda dros 2.4 biliwn o bobl yn defnyddio Facebook, mae diogelwch yn ffocws allweddol i helpu i fynd i'r afael â chynnwys niweidiol ar-lein a chadw ...
Erthyglau
Canllaw rhieni: Beth yw ap Yolo ac a yw'n ddiogel?
Dysgu mwy am ap Yolo a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Erthyglau
Lansio offer atal seiberfwlio Instagram newydd
Mewn swydd ddiweddar, cyhoeddodd Instagram y cyflwynwyd offer newydd ar eu platfform i helpu defnyddwyr i fynd i'r afael â'r mater ...
Erthyglau
Cymryd rhan yn Wythnos Gwrth-fwlio 2018 - "Dewis Parch '
Y thema yw 'dewis parch' i annog plant a phobl ifanc i osod esiampl gadarnhaol.
Sgroliwch i Fyny