BWYDLEN

Cyngor pobl ifanc ar siarad â'ch plentyn am aflonyddu rhywiol ar-lein

Mae canllaw newydd gan Gomisiynydd Plant Lloegr yn helpu rhieni i gael sgyrsiau ynghylch aflonyddu rhywiol ar-lein y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.