BWYDLEN

Heb ei ddarganfod: Araith Casineb Ar-lein yn y Cyfnod Covid

Mae adroddiad newydd Ditch the Label yn ymchwilio i gyffredinrwydd lleferydd casineb rhwng 2019 a 2021, gan gynnwys hiliaeth gwrth-Asiaidd, a gynyddodd 1662% yn 2020 o’i gymharu â 2019.