Anturiaethau Lee a Kim

Mae Lee a Kim o ThinkUknow yn gartwn ar gyfer plant 5-7. Mae'n dilyn Lee a Kim, sy'n blant oed cynradd yn chwarae gêm ar-lein. Mae'r ffilm yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn ofalus ar-lein ac yn helpu plant i gydnabod ymddygiadau ar-lein pwysig fel bod yn garedig â phobl eraill a pheidio â siarad â dieithriaid.

Sgroliwch i Fyny