Hyfforddiant Athrawon

Mae cyrsiau Hyfforddi'r Hyfforddwr Stonewall yn rhoi bugeiliol, gwrth-fwlio a phersonol, cymdeithasol, iechyd ac economaidd (PSHE) yn arwain y wybodaeth, yr offer a'r hyder i hyfforddi cydweithwyr ar fynd i'r afael â bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig a dathlu gwahaniaeth.

Sgroliwch i Fyny