Mynd i'r afael â chasineb a throlio ar-lein - Internet Matters

Mynd i'r afael â chasineb a throlio ar-lein

Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â phob un ar-lein, mae'n bwysig eu helpu i gydnabod ymddygiadau a all ledaenu cynnwys niweidiol. Yn aml gall twf lleferydd casineb a throlio ar-lein arwain at ganlyniadau yn y byd go iawn felly mae'n hanfodol eu harfogi â'r offer i fynd i'r afael â'r materion hyn.

Sgroliwch i Fyny