Stopiwch Gam-drin Gyda'n Gilydd

Nod gwefan Stop Abuse Abuse Together y llywodraeth yw annog a hwyluso datgelu ac adrodd am gam-drin plant yn rhywiol.

Sgroliwch i Fyny