Amddiffyn plant rhag pornograffi ar-lein

Erbyn oedran 15 mae plant yn fwy tebygol na pheidio o fod wedi bod yn agored i bornograffi ar-lein felly, gall siarad â nhw'n gynnar roi'r offer ymdopi cywir iddynt i ddelio ag ef.

Sgroliwch i Fyny