BWYDLEN

Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad Rhywiol Niweidiol

Mae’r gwasanaeth cymorth hwn ar gael i unrhyw un yn Lloegr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc fel arweinwyr diogelu dynodedig o fewn ysgolion cynradd ac uwchradd a darpariaeth amgen.