BWYDLEN

Ymatebion addysg atal effeithiol: adroddiad

Mae adroddiad newydd a gomisiynwyd gan TikTok yn amlinellu argymhellion ar gyfer addysg atal effeithiol mewn ymateb i ymddygiadau peryglus fel heriau peryglus ar-lein.