Pecyn Cymorth Blynyddoedd Cynnar

Nod y pecyn cymorth yw tynnu sylw at a chymeradwyo arfer gorau ar gyfer rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â thechnolegau ar-lein. Mae'r pecyn cymorth yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau y dylid eu defnyddio fel enghreifftiau. Mae hyn yn golygu y dylid eu hystyried yn arfer gorau.

Sgroliwch i Fyny