Cwrs trais rhywiol digidol

Cwrs DPP uwch un diwrnod ar gyfer y rhai sydd â gwybodaeth flaenorol am ecsbloetio a cham-drin plant yn rhywiol. Mae'n archwilio'r mathau cyffredin o drais a cham-drin rhywiol ar draws llwyfannau digidol fel rhyw gwe-gamera, meithrin perthynas amhriodol ar-lein a dial.

Sgroliwch i Fyny