Canllawiau seiberfwlio

Mae'r Canllawiau hyn wedi'u bwriadu i gefnogi'r ysgol i atal ac ymateb i seiberfwlio. Fe’i crëwyd gan Childnet fel rhan o ganolfan Diogelwch Rhyngrwyd y DU. Mae iddo bedair rhan, deall bwlio, atal seiberfwlio, ymateb i seiberfwlio a chefnogi staff ysgolion.

Sgroliwch i Fyny