BWYDLEN

Plant a rhieni: adroddiad defnydd o’r cyfryngau ac agweddau 2022

Mae’r adroddiad hwn gan Ofcom yn edrych ar ddefnydd o’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc 3-17 oed er mwyn llywio eu diogelwch ar-lein yn well.

ofcom

Adnoddau cysylltiedig

Adnodd Sylw

Mae platfform Materion Digidol yn defnyddio gwersi rhyngweithiol rhad ac am ddim ac adrodd straeon deinamig i helpu athrawon i ymgysylltu â phobl ifanc mewn gwersi diogelwch ar-lein.

Cofrestru