BWYDLEN

Allwch chi fy achub - NPCC

Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi bod yn gweithio gyda'r Gymdeithas Blant trwy'r Rhaglen Atal i ddatblygu nifer o ddeunyddiau ar gyfer Cam-drin Rhywiol a Camfanteisio ar Blant yn ystod COVID-19.