Cyfrifiadura Troednoeth - Adeiladu sgiliau ar gyfer yfory

Gall droednoeth - rhan o BT Skills For Tomorrow, eich helpu chi i gyflwyno'r cwricwlwm cyfrifiadurol yn wych gyda gweithdai wyneb yn wyneb am ddim, canllawiau ar-lein defnyddiol a gwersi deniadol i blant.

Sgroliwch i Fyny