Canllaw Apps Dienw

Mae apiau dienw ac apiau gonestrwydd wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd ymhlith pobl ifanc ond gallant ddod â phobl ifanc i ymbincio a materion seiberfwlio. Dewch o hyd i gyngor ar beth ydyn nhw ac awgrymiadau ymarferol i gefnogi'ch plentyn yn y canllaw hwn.

Sgroliwch i Fyny