BWYDLEN

Sut gallwch chi helpu'ch plentyn i feddwl yn feirniadol am yr hyn mae'n ei weld ar-lein?

Mae arbenigwr Internet Matters, Dr Elizabeth Milovidov, yn trafod pwysigrwydd addysgu meddwl beirniadol i blant ynghyd â rhai dulliau i'w defnyddio.


Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Mae meddwl yn feirniadol am y wybodaeth a’r cynnwys rydym yn dod ar eu traws ar-lein yn sgil bywyd allweddol yn yr oes ddigidol sydd ohoni. Mae'n bwysig bod plant yn deall y gall cynnwys ar-lein (testun, delweddau, fideos, sain) gael ei drin, ei gamddehongli, neu ei gamliwio.

Un o'r ffyrdd gorau o gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein yw aros yn y ddolen, gan gofrestru am sgyrsiau rheolaidd. Gan ddefnyddio chwarae, gall rhieni a gofalwyr ennyn diddordeb plant mewn sgyrsiau cefnogol, a hyd yn oed hwyl, i’w hannog i gwestiynu’r hyn y maent yn dod ar ei draws ar-lein.

Gofynnwch iddyn nhw feddwl pwy greodd y cynnwys a pham? A ellir dod o hyd i'r wybodaeth yn annibynnol mewn mannau eraill megis ar wefannau newyddion credadwy? A fyddan nhw'n gofyn i chi neu oedolyn dibynadwy arall am help os ydyn nhw'n ansicr bod rhywbeth maen nhw wedi dod ar ei draws ar-lein yn wir?

Yn y LEGO Group, rydyn ni o ddifrif ynglŷn â chwarae ac felly rydyn ni wedi datblygu adnoddau chwareus am ddim i rieni a phlant gysylltu â bywyd digidol: