Sut alla i annog fy mhlentyn i riportio rhywbeth os ydyn nhw'n credu bod ffrind yn hunan-niweidio?

Os yw'ch plentyn yn poeni neu'n poeni bod ffrind yn niweidio'i hun neu'n ystyried cymryd ei fywyd ei hun, mae'n bwysig eu harfogi â'r gefnogaeth gywir i ymateb yn effeithiol. Mae ein harbenigwyr yn rhoi mewnwelediad ar sut i'w helpu i wneud hynny.


Linda Papadopoulos

Seicolegydd a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Mae'n naturiol wrth i'ch plant heneiddio bod eu grŵp cyfoedion yn dod yn nodwedd amlycach o'u bywydau. Rhan o'r gwaith o drafod llencyndod yn llwyddiannus yw dod yn annibynnol ar eich rhieni ac mae sefydlu llwyth o'ch un chi - mae dangos teyrngarwch i'r llwyth hwnnw lawer gwaith yn golygu cadw eu cyfrinachau. Yn hynny o beth, oni bai eich bod chi'n siarad â'ch plentyn am bwysigrwydd codi llais pan fydd yn ofni bod un o'u ffrindiau mewn perygl, gallant fod yn amharod i wneud hynny.

Gwnewch yr amser i siarad â'ch plentyn am hyn gan sicrhau eich bod chi'n egluro iddyn nhw pam ei bod hi'n bwysig ei fod nhw a'u ffrindiau yn edrych allan am ei gilydd. Gwnewch bwynt o ddweud wrthyn nhw y byddwch chi'n trin unrhyw wybodaeth maen nhw'n ei rhoi i chi yn ofalus ac yn bwysicaf oll, esboniwch nad yw hyn yn ymwneud â thorri hyder neu ddweud wrth eich gilydd ond yn hytrach mae'n ymwneud â bod yn ffrind da a sicrhau bod y person maen nhw yn poeni y bydd yn cael yr help sydd ei angen arnynt cyn i'w problem waethygu.

Fideo Wellcast yn cynnig cyngor cadarn i helpu'ch plentyn i ddeall beth i'w wneud os yw'n credu bod ffrind mewn perygl o brifo'i hun.

Meddyliau Ifanc #NoHarmDone fideo: Gwyliwch ddysgu mwy am sut i ymateb i rywun sy'n hunan-niweidio.

Ysgrifennwch y sylw

Sgroliwch i Fyny