BWYDLEN

Helpu pobl ifanc i ddod o hyd i'r cydbwysedd iawn rhwng gweithgareddau ar-lein ac all-lein

Mae arbenigwyr mewn rhianta technoleg a digidol yn trafod pwysigrwydd pobl ifanc yn cydbwyso eu hamser rhwng gweithgareddau ar-lein ac all-lein, ac yn rhoi awgrymiadau i rieni i'w helpu i wneud hyn.

Pobl ifanc yn gwenu ar ddyfais


Andy Robertson

Arbenigwr Technoleg Teulu Llawrydd
Gwefan Arbenigol

Sut ydych chi'n helpu pobl ifanc tech-savvy i ddod o hyd i'r cydbwysedd iawn rhwng gweithgareddau ar-lein ac all-lein?

Yr allwedd i gefnogi pobl ifanc yn eu harddegau yn y byd cymdeithasol esblygol hwn yw gwerthfawrogi gweithgareddau ar-lein ac all-lein. Mae'r ddau ryngweithio hyn mor real a gwerthfawr â'i gilydd. Mewn ardaloedd ar-lein ac all-lein, gall helpu i ddod o hyd i ffyrdd o ryngweithio mewn amrywiol ffyrdd. Wrth gwrs, mae rhyngweithio all-lein yn fwy cyfarwydd ac yn teimlo'n fwy diogel, ond mae gan rieni a gwarcheidwaid rôl allweddol wrth arwain rhyngweithiadau ar-lein hefyd.

Gall rhyngweithiadau gemau fideo gynnig gofod llai gwrthdaro na chyfryngau cymdeithasol oherwydd bod y byd chwarae a gêm fideo a rennir yn creu ymdeimlad o genhadaeth a chyfeillgarwch. Gemau fel Môr o Lladron annog pobl ifanc i ymgymryd â chenadaethau uchelgeisiol gyda ffrindiau a chyfathrebu'n glir i'w cwblhau. Gemau eraill, fel Fferm Gyda'n Gilydd cynnig ffyrdd o nodi beth yw gofod a rennir a beth sy'n gyfyngedig. Gall hyn helpu i osod ffiniau.

Yn olaf, mae yna lawer o gemau a all ysbrydoli diddordeb neu ddyhead mewn gweithgaredd cymdeithasol yn y byd go iawn. Mae'r rhestr hon o Gemau Fideo Ynglŷn â Garddio yn lle gwych i ddechrau, ond gallwch ddod o hyd i gemau am unrhyw thema y mae gennych ddiddordeb mewn ei datblygu.

Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Sut ydych chi'n helpu pobl ifanc tech-savvy i ddod o hyd i'r cydbwysedd iawn rhwng gweithgareddau ar-lein ac all-lein?

Mae cymdeithasu ar-lein ac all-lein yn cynnig cyfle i bobl ifanc aros yn gysylltiedig ac i fwynhau cymaint o ddefodau taith y mae pobl ifanc ledled y byd yn eu profi. Ond fel popeth, gall gormod o beth da gael effeithiau annisgwyl, a dylai pobl ifanc ddod o hyd i gydbwysedd mewn gweithgareddau ar-lein a gweithgareddau all-lein.

Gall rhieni gefnogi eu harddegau trwy gynnig syniadau ar gydbwysedd, lles, a bod yn fodel rôl ar gyfer bywyd digidol cytbwys.

Rhai syniadau i rieni roi cynnig arnyn nhw:

  • Neilltuwch amser ar gyfer bod ar-lein ac all-lein
  • Gofynnwch i'ch plentyn weithio drosto'i hun beth sy'n ormod, neu'n rhy ychydig
  • Cynigiwch weithgareddau hwyl i'w gwneud pan fyddant ar-lein ac oddi ar-lein - cadwch ef yn deg, fel y bydd eich arddegau yr un mor gyffrous am y gweithgareddau all-lein ag ar gyfer y rhai ar-lein (ac i'r gwrthwyneb.)
  • Ystyriwch ddiffodd hysbysiadau ar gyfer apiau cyfryngau cymdeithasol
  • Gwneud gêm allan o fonitro defnydd ffôn
  • Gofynnwch i'ch plentyn am syniadau

Ac fel bob amser, cadwch y sgyrsiau hynny i fynd.

Ysgrifennwch y sylw