A all gemau fideo treisgar annog fy mhlentyn i fod yn ymosodol?

Mae adroddiad diweddar astudiaeth gan y Gymdeithas Frenhinol yn awgrymu nad yw chwarae gemau fideo treisgar yn achosi pobl ifanc yn eu harddegau i fod yn ymosodol. Darganfuwyd y canfyddiadau hyn hefyd mewn astudiaeth debyg gan y Prifysgol Efrog. Mae ein panelwyr arbenigol yn rhoi mewnwelediad i'r hyn y dylai hyn ei olygu i rieni sy'n cefnogi eu plant mewn gemau ar-lein.


Er y gall ymddangos fel synnwyr cyffredin bod gemau fideo treisgar yn gyrru ymddygiad ymosodol yn y byd go iawn, mae ffeithiau'r mater yn adrodd stori wahanol. Mae'r astudiaeth hon nid yn unig yn darparu tystiolaeth gadarn am effeithiau gemau fideo treisgar ar ymddygiad ond wrth ochri panig moesol, mae'n clirio lle inni gefnogi rhieni a gofalwyr plant sy'n caru gemau fideo yn well.

Nid yw hyn i ddweud nad yw gemau fideo yn effeithio ar chwaraewyr ifanc. Yn hytrach, ein bod yn dal i ddysgu sut mae'r difyrrwch cymharol newydd, a chymhleth hwn yn gweithredu. Mae'r byd gemau yr wyf yn gweld plant yn eu mwynhau yn amlwg yn effeithio arnynt, ac yn sbarduno eu dychymyg a'u creadigrwydd. Er mwyn i rieni annog y buddion cadarnhaol hyn, mae angen dealltwriaeth uniongyrchol o gemau eu hunain, sy'n dod o gael adnoddau a chyngor rhagorol ar y pwnc.

Mae'r adroddiad nid yn unig yn bwysig o ran canlyniadau ond hefyd o ran gosod safonau trylwyredd a thryloywder rhagorol ar gyfer gwaith pellach. "

Linda Papadopoulos

Seicolegydd a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

“Mae'r ymchwil yn edrych ar gyfranogi a chanfod nad dyna'r peth sy'n gwneud plentyn yn ymosodol. Fodd bynnag, mae yna ddigon o ymchwil sy'n dangos bod plant sy'n gweld pethau sy'n amhriodol i'w hoedran yn cael effaith.

“Mae'n ddiddorol gweld sut mae cyfranogiad yn bwydo i mewn i hyn ond y peth pwysig i rieni ei wybod yw p'un a yw'n gêm, llyfr, ffilm neu ba bynnag gyfryngau maen nhw'n eu gweld - gwnewch yn siŵr ei bod hi'n briodol i'w hoedran fel bod eich plentyn yn ddigon aeddfed yn emosiynol i ddelio ag ef. ”

Laura Higgins

Cyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol a Dinesigrwydd Digidol, Roblox
Gwefan Arbenigol

Pa mor bwysig yw ymchwil yn y maes hwn?

Mae'r rhyngrwyd yn esblygu'n gyson ac yn cael ei dan-ymchwilio'n barhaus. Rydym yn croesawu adroddiadau fel hyn - sy'n rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r cysylltiadau rhwng y bydoedd ar-lein ac all-lein, ac yn taflu goleuni ar sut y gallwn helpu i lunio gwell profiadau ar-lein i blant, pobl ifanc, a chenedlaethau'r dyfodol.

Ysgrifennwch y sylw

Sgroliwch i Fyny