BWYDLEN

Cronfa ddata Gêm Fideo Teulu yn lansio gyda chefnogaeth UKIE & ParentZone

Logo cronfa ddata gêm fideo teulu

Cronfa Ddata Gêm Fideo i'r Teulu dadorchuddiwyd heddiw. Allan o beta gyda bron i 600 o gemau, mae'n cynnig y wybodaeth sydd ei hangen ar rieni a gofalwyr i wneud dewisiadau gwybodus am gemau fideo a darganfod ystod ehangach o brofiadau i'w teulu.

Ar ôl mewnlifiad o ymwelwyr pan gafodd y fersiwn beta sylw ar BBC Click and Breakfast TV, mae bellach wedi lansio ar y ffurf derfynol hon i gynnig ffordd unigryw i deuluoedd a gofalwyr ddeall y gemau y mae eu plant yn eu chwarae yn ogystal â darganfod teitlau newydd sydd wedi'u teilwra ar gyfer eu teulu.

Ar ôl 70,000 o olygfeydd yn ystod y cyfnod beta, mae gan y gronfa ddata ryngwyneb defnyddiwr symlach newydd a chynllun darllenadwy. Mae pob gêm yn cael ei ymchwilio gan dîm o arbenigwyr teulu a'i gyflwyno ar dudalen lân, gryno heb jargon na hysbysebu.

Bydd cefnogaeth barhaus gan Ukie a Parent Zone trwy 2020 yn sicrhau y gall gwaith barhau i wella ac ehangu'r wybodaeth y mae'n ei darparu.

Mae'n cynnig y nodweddion unigryw canlynol:

Ymdrin yn fanwl â 600 o gemau: https://www.taminggaming.com/search/all/games/layout/grid/show/controls

Un dudalen y gêm gyda'r holl wybodaeth allweddol i rieni a gofalwyr: https://www.taminggaming.com/game/Call+of+Duty+Modern+Warfare

 • Trosolwg Heb Jargon
 • Graddfeydd PEGI / ESRB
 • Mewn Pryniannau App
 • costau
 • hyd
 • Nifer y Chwaraewyr
 • Hygyrchedd
 • Dewisiadau amgen â sgôr iau ar gyfer gemau poblogaidd

Gwell chwiliad gêm i ddod o hyd i gemau yn seiliedig: https://www.taminggaming.com/search

 • Genre, Thema, System, Nifer y Chwaraewyr
 • Prynu Mewn-App, Tocynnau Tymor
 • Gradd Oedran PEGI / ESRB
 • Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr

70 rhestr o gemau ar thema: https://www.taminggaming.com/lists

 • Gemau Addysg
 • Enillwyr Gwobr BAFTA
 • Gemau ar gyfer iechyd meddwl
 • Cysylltiad trwy chwarae
 • Gemau hygyrch
 • Gemau i rieni a gofalwyr
 • Cystadlu ar y soffa

AskAboutGames.com yn ateb cwestiynau sydd gan rieni a chwaraewyr am raddfeydd oedran gemau fideo, yn darparu cyngor ar sut i chwarae gemau yn ddiogel ac yn gyfrifol, ac yn cynnig awgrymiadau defnyddiol i deuluoedd i sicrhau eu bod yn cael y gorau o'r gemau maen nhw'n eu mwynhau gyda'i gilydd.

Parent Zone yw'r arbenigwyr mewn bywyd teuluol digidol. Maent yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i rieni, plant ac ysgolion, gan weithio'n fyd-eang i helpu teuluoedd i lywio'r rhyngrwyd yn ddiogel ac yn hyderus. Maent yn gweithio gyda rhieni, ysgolion, llywodraethau a busnesau i astudio, deall a mynd i'r afael ag effaith technolegau sy'n dod i'r amlwg ar bobl ifanc.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar