Cymdeithasol, Iechyd Meddwl Emosiynol (SEMH) 7-11 oed - Materion Rhyngrwyd

Cymdeithasol, Iechyd Meddwl Emosiynol (SEMH) 7-11 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI ag angen Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol ac Iechyd Meddwl. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Mae mwy a mwy o blant cyn oed ysgol yn cael eu tabledi eu hunain neu'n benthyca dyfeisiau eu rhieni i chwarae gemau, defnyddio apiau, a gwylio eu hoff sioeau teledu. Gweler cyngor ar bethau syml y gallwch eu gwneud i sicrhau eu bod yn defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Sgroliwch i Fyny