LGBTQ + 7-18 oed - Materion Rhyngrwyd

LGBTQ + 7-18 oed

Rhennir Mynegai Niwed LGBTQ + yn y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig. Mae pob llinyn o'r fframwaith wedi'i grynhoi io leiaf un niwed tebygol.

Mae mwy a mwy o blant cyn oed ysgol yn cael eu tabledi eu hunain neu'n benthyca dyfeisiau eu rhieni i chwarae gemau, defnyddio apiau, a gwylio eu hoff sioeau teledu. Gweler cyngor ar bethau syml y gallwch eu gwneud i sicrhau eu bod yn defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Sgroliwch i Fyny