Beth yw doxxing a sut allwch chi gadw'ch plentyn yn ddiogel? | Materion Rhyngrwyd

Beth yw doxxing a sut allwch chi gadw'ch plentyn yn ddiogel?

Mae Doxxing yn broblem frawychus a all roi eich plentyn mewn perygl. Fodd bynnag, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau eu bod yn cael eu gwarchod ar-lein. Mae Colette Bernard o PixelPrivacy.com yn esbonio'r hyn sydd angen i chi ei wybod.

Beth yw doxxing?

Doxxing yw pan fydd rhywun ar y rhyngrwyd (y doxxer) yn postio gwybodaeth bersonol am rywun arall (y dioddefwr) i'r byd ei weld. Mae'r wybodaeth hon yn sensitif, sy'n golygu y gellir ei defnyddio i ddarganfod pwy yw rhywun mewn gwirionedd, ble maen nhw'n byw a sut i gysylltu â nhw.

Gall y wybodaeth fod yn enw go iawn y dioddefwr, cyfeiriad cartref, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, lluniau neu wybodaeth bersonol arall.

Gallwch ddarganfod mwy am doxxing a pheryglon doxxing yma.

Sut i atal doxxing

Un o'r pethau gorau y gallwch chi ei wneud i sicrhau nad yw'ch plentyn yn doxxed yw siarad â nhw amdano. Mae'r sgyrsiau hyn yn eu helpu i wybod i beidio â dweud wrth neb eu henw go iawn, rhannu lluniau ohonyn nhw eu hunain ar-lein na dweud wrth unrhyw un am ba ysgol maen nhw'n mynd iddi na pha radd maen nhw ynddi.

Dyma rai ffyrdd eraill y gallwch amddiffyn eich plentyn rhag doxxing:

  • Sicrhewch fod eich plentyn yn defnyddio a cyfrinair cryf ac mae ganddo un gwahanol ar gyfer pob cyfrif cyfryngau cymdeithasol neu hapchwarae.
  • Helpwch eich plentyn i gynnig enw ffug i'w ddefnyddio ar y rhyngrwyd ac mewn cyfeiriad e-bost.
  • Sicrhewch nad oes unrhyw wybodaeth bersonol ar gael ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu gemau eich plentyn, fel ei dref enedigol.
  • Mae apiau cyfryngau cymdeithasol, fel Snapchat, yn defnyddio gwasanaethau lleoliad i ddarganfod o ble mae'ch plentyn yn cysylltu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn diffodd gwasanaethau lleoliad yng ngosodiadau'r ddyfais er mwyn atal doxxer rhag gwybod ble mae'ch plentyn wedi'i leoli ar hyn o bryd.
  • Os ydych chi'n dda gyda chyfrifiaduron, efallai y byddwch chi'n ystyried defnyddio a Rhwydwaith Preifat Rhithwir, a all atal doxxers rhag darganfod o ble mae'ch plentyn yn cysylltu â'r rhyngrwyd.

Beth i'w wneud os bydd rhywun yn docsio'ch plentyn

Os bydd y gwaethaf yn digwydd a bod rhywun yn dweud wrth y rhyngrwyd am wir enw, cyfeiriad, neu fwy eich plentyn, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud amdano.

  • Cymerwch lun-lun neu recordiwch y post doxxing fel arall.
  • Cysylltwch â'r wefan neu asiantau gwasanaeth cwsmeriaid yr ap i weld a ellir tynnu'r swydd i lawr.
  • Dileu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a gemau eich plentyn i'w amddiffyn rhag seiberfwlio.
  • Os credwch fod eich plentyn mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch yr heddlu i ddarganfod sut y gallant helpu.

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn docsio rhywun arall

Weithiau nid yw plant yn deall canlyniadau eu gweithredoedd, ac efallai nad ydyn nhw'n deall y gall rhoi gwybodaeth bersonol eu ffrind neu berson arall ar-lein eu peryglu.

Siaradwch â'ch plentyn am beryglon doxxing, nid yn unig er eu diogelwch eu hunain ond am ddiogelwch eu ffrindiau.

Os byddwch chi'n darganfod bod eich plentyn wedi doxxed rhywun, ewch i'w gyfrif ar-lein a chymryd y post i lawr ar unwaith i amddiffyn diogelwch pwy bynnag ydyw.

Sgroliwch i Fyny