Awgrymiadau ar gyfer ychydig o hwyl ddigidol i'r teulu y Pasg hwn

Mam yn tynnu llun o ferch ifanc yn dal wy pasg

Yn meddwl tybed sut rydych chi'n mynd i ddiddanu pawb dros wyliau Banc y Pasg? Dyma rai syniadau i gael Pasg digidol hwyliog gyda theulu a ffrindiau a dal i gael cyfle i archwilio'r byd y tu allan.

1. Ewch ar helfa Wyau

merch fach ar helfa wyau Pasg
Gall yr helfa wyau Pasg eleni fod yn ddigwyddiad cymunedol o hyd, hyd yn oed os ydym i gyd yn ymbellhau yn gymdeithasol. Gall plant addurno ffenestri a drysau neu hongian lluniau o amgylch yr ardal leol i'w ffrindiau a'u cymdogion eu gweld wrth wneud ymarfer corff bob dydd. Rhowch wybod i'ch cymuned trwy eich grwpiau cyfryngau cymdeithasol lleol i annog teuluoedd i gymryd rhan. Efallai hyd yn oed gael gwobr am y tŷ sydd wedi'i addurno orau a chael pawb i bleidleisio!

2. Ewch yn ddiwylliedig

Gallwch barhau i ymweld ag un o'n hamgueddfeydd rhad ac am ddim rhyfeddol y Pasg hwn gyda'r bonws o osgoi'r ciwiau. Yr Amgueddfa Hanes Genedlaethol a'r Yr Amgueddfa Brydeinig mae gan y ddau deithiau rhithwir anhygoel a ffyrdd arloesol eraill i'ch gwneud chi'n agosach at eu harddangosion. Neu ewch yn rhyngwladol ac ymwelwch ag ystod enfawr o amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth ledled y byd Celfyddydau a Diwylliant Google.

3. Ewch i wyl

pobl ifanc mewn pabell y tu mewn i'w hystafell yn edrych ar ei gliniadur
Mae Camp Bestival newydd gyhoeddi eu bod yn cynnal a Arhoswch Gartref Pasg Cysgu ar draws eu sianeli cymdeithasol y penwythnos hwn i ddod â hud gŵyl i'ch cartref. Felly ewch â'ch pabell yn yr ystafell fyw, paciwch bicnic ac ymunwch! Bydd yna DJs, actau byw, comedi, crefftio a gweithdai teulu. Gyda rhoddion gwirfoddol i Ymddiriedolaeth Trussell ac Ymddiriedolaeth Canser Ellen Macarthur.

4. Cael hwyl gyda chrefftau Pasg ar-lein

merch fach yn gwneud celf a chrefft ar wy pasg
Gallwch ddod o hyd i lawer o gemau Pasg a syniadau crefft hwyliog ar-lein i gadw plant ifanc yn brysur. Mae yna lawer o syniadau gwych yn TopMarks ac Twinkl, rhan o'u hadnoddau am ddim i rieni i helpu i ddifyrru ac addysgu plant yn ystod y cyfnod cloi.

5. Gwyliwch dwrnament

Chwaraeon EA - aros adref, chwarae gyda'n gilydd logo
Ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd hŷn, mae gemau EA yn cynnal Arhoswch a Chwarae twrnameintiau gemau y gallwch eu gwylio a chymryd rhan ynddynt ar-lein. Mae yna lawer yn digwydd y penwythnos Pasg hwn. Os yw'ch arddegau hŷn yn defnyddio'r ap Houseparty mae hefyd yn ffordd wych iddyn nhw chwarae gemau gyda'u ffrindiau.

6. Gweld rhai anifeiliaid

Mae'r gwanwyn yma, felly er y gallai llawer o ffermydd a sŵau plant fod ar gau, gellir gweld o hyd beth yw pwrpas yr anifeiliaid trwy ymweld â rhithwir. Yn ddiweddar, agorodd Sw Caer eu gatiau ar gyfer diwrnod sw rhithwir a'r holl Fideo maent wedi'u creu yn dal i fod ar gael i'w gweld. Sw San Diego Mae ganddo ardal wych i blant ar eu gwefan gyda gwybodaeth, fideos a chamerâu byw.

7. Hongian allan gyda ffrindiau

mae dwy ferch ifanc yn edrych ar eu gliniadur ac yn eistedd ar y soffa
Beth am drefnu cinio a pharti rhithwir Sul y Pasg i'r plant? Defnyddiwch alwadau fideo fel Skype, Zoom neu Google Hangouts i gael pawb at ei gilydd. Enwebwch DJ i gael y plant i ddawnsio a dilyn noson gwis i'r oedolion, pob un yn cymryd tro i fod yn feistr cwis.

8. Cael noson ffilm

Ciplun plaid Netflix
Dewiswch ffilm a gwahoddwch eich ffrindiau a'ch teulu i Parti Netflix. Mae'n hawdd ei osod a gallwch gydamseru chwarae yn ôl ac ychwanegu sgwrs grŵp i siarad am eich hoff eiliadau. Peidiwch ag anghofio'r popgorn!

Hwb StaySafeStayHome dogfen

Cymerwch gip ar ein cynnwys Hwb wedi'i guradu ar gyfer teuluoedd sy'n addasu i'r arfer newydd hwn o aros gartref.

Tudalen ymweld
Sgroliwch i Fyny