Mae Snapchat yn lansio nodwedd Sbotolau newydd

Cyflwyno Sbotolau ar Snapchat | Snapchat

Mae Snapchat newydd gyhoeddi lansiad Spotlight, nodwedd Snapchat sy'n gweithredu fel TikTok ac Instagram Reels.

Beth yw'r nodwedd Sbotolau newydd?

Yn cael ei gyflwyno mewn 11 gwlad gan gynnwys yr Unol Daleithiau a'r DU, mae Snapchat yn cynnig cyfran o $ 1m (£ 750,000) i'w ddefnyddwyr bob dydd wrth iddo geisio cystadlu â TikTok ar fideos firaol. Yn syml iawn, bydd y nodwedd Sbotolau newydd yn defnyddio algorithm i argymell y swyddi 'mwyaf deniadol' i'w gwylio yn seiliedig ar yr hyn y mae gan ddefnyddiwr ddiddordeb ynddo.

Bydd y taliadau $ 1m yn rhedeg tan ddiwedd y flwyddyn - a gall ymestyn yn amodol ar ei lwyddiant.

Sut mae'r nodwedd Sbotolau newydd yn gweithio?

Gallwch naill ai gyflwyno fideo neu wylio fideo yn y nodwedd Sbotolau.

I weld fideo Sbotolau: mae gan Spotlight ei dab pwrpasol ei hun yn yr app, gall y fideos a welwch yn yr adran hon fod hyd at 1 munud o log. Ar ôl i chi fanteisio ar Sbotolau, fe welwch gipiau yn ôl algorithm Snapchat - felly yn seiliedig ar yr hyn rydych chi wedi'i weld yn y gorffennol a pha mor hir rydych chi wedi'i wylio.

I gyflwyno fideo Sbotolau: Gall unrhyw un gyflwyno un, tapiwch y tab 'Spotlight' wrth ei bostio i sicrhau ei fod yn poblogi'r adran a'i fod wedi ymuno â'r cynllun sy'n gymwys ar gyfer yr enillion.
Mae faint mae fideo yn ei wneud i'w berchennog yn seiliedig ar fformiwla gymhleth - ond mae'n cynnwys faint o safbwyntiau sydd gan y fideo.
Mae Snapchat wedi dweud: 'maen nhw'n mynd ati i fonitro am dwyll er mwyn sicrhau ein bod ni'n cyfrif am ymgysylltiad dilys â Snaps yn unig' a ​​'byddan nhw'n cymedroli'r porthiant am droseddau - ac i unrhyw un sy'n ceisio gêmio'r algorithm.'

Adnoddau dogfen

Gweler ein canllaw diogelwch a phreifatrwydd Snapchat

 

tudalen ymweld

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny