Teganau craff i blant y bydd rhieni hefyd yn eu caru

Wrth i’r Nadolig agosáu, bydd yr Arbenigwr Tech, Andy Robertson yn rhoi crynodeb gwych o deganau technoleg smart gwerth gorau eleni a fydd yn diddanu plant ymhell i mewn i 2019 a thu hwnt.

Mae technoleg yn datblygu'n gyflym. Mae syniadau newydd yn mynd a dod. Felly gall fod yn anodd dod o hyd i'r teganau smart gwerth gorau y bydd eich plant yn mynd i'w mwynhau ymhell ar ôl iddynt eu hagor.

Dewch o hyd i'r rhai iawn, serch hynny, a gallant gynnig ffordd ddiogel, ddeniadol ac arloesol i helpu'ch plentyn i chwarae a dysgu.

Dyma oleuadau blaenllaw 2018 sy'n werth eu hystyried i'ch plentyn, gyda rhai awgrymiadau y tu mewn ar sut i gael mynediad atynt heb dorri'r banc.

Brwydr Starlink Am Atlus

Yn dod â theganau eich plentyn yn fyw mewn byd rhithwir
Oedran: 7 + RRP: £ 64.99

Dysgwch sut mae Starling: Battle Atlas yn gweithio yn y trelar byr hwn o Ubisoft

Mae hwn yn gyfuniad newydd o deganau casgladwy a gêm fideo. Mae'r gêm yn antur ofod lle rydych chi'n treialu'ch llong trwy alaeth o blanedau. Mae brwydrau gofod, ond gallwch hefyd fynd i lawr i bob planed a darganfod ystod eang o deithiau a straeon.

Daw'r gêm â llongau gofod tegan modiwlaidd sy'n clipio ar y rheolydd Switch, Xbox neu PlayStation. Mae pa bynnag long rydych chi'n ei chlymu yn ymddangos yn y gêm. Fodd bynnag, nid yn unig y gallwch chi addasu'r tegan gydag adenydd, arfau a pheilotiaid ac maen nhw'n cael eu hadlewyrchu ar unwaith yn y gêm.

Awgrym Rhiant: Ystyriwch brynu'r fersiwn ddigidol wrth i chi gael llawer mwy o gynnwys na'r pecynnau corfforol sydd ar y gweill.

Crys-T Virtuali-tee

Yn cynnig lens hud i'r corff dynol
Oedran: 3 + RRP: £ 25.00

Mae ein harbenigwr technoleg Andy Robertson yn cynnig mewnwelediad ar Virtuali-Tee-App

Dyma arloesi arall ym myd realiti estynedig. Mae'n cyfuno'r dechnoleg hon â'r duedd newydd o dechnoleg gwisgadwy i blant. Yn syml, gwisgwch y crys-t ac yn syth gall eich plentyn gael golwg unigryw ar sut mae ei gorff yn gweithio.

Mae modd 360 VR lle gallwch archwilio o'r tu mewn i'ch organau mewnol a phlymio i'r llif gwaed, y coluddyn bach a'r ysgyfaint. Ond y gorau oll yw gweld anatomeg, neu systemau cylchrediad yn gweithio ac yn cael eu taflunio ar gorff plentyn.

Mae'r ap diweddaraf hefyd yn eich galluogi i gymryd pwls ac yna gweld y galon yn curo ar yr union gyfradd honno. Os ydych chi eisiau gwybod mwy, gellir galw'r arbenigwr anatomeg, Hans Glover, ar dap bys i'ch tywys trwy'ch ysgyfaint, yr afu, y galon a'ch organau treulio.

Awgrym Rhiant: Os yw'ch plentyn yn mwynhau hyn, ystyriwch hefyd gael prosiect diweddar arall Curiscope: All About Virtual Reality: Yn cynnwys Profiadau VR Rhyfeddol 5. Mae'r llyfr yn cynnig rhai ffyrdd newydd o ddysgu am wahanol bynciau.

Boxer

Robot AI rhyngweithiol gyda phersonoliaeth
Oedran: 6 + RRP: £ 79.99

Gwyliwch glip byr i ddysgu mwy am Boxer - y robot AI sydd â phersonoliaeth

Mae Boxer yn ffrind robot fforddiadwy. Yn wahanol i deganau robot eraill, mae'n llwyddo i wasgu llawer o bersonoliaeth i mewn i becyn bach. Ynghyd â rhyngweithio cyffredinol a thynnu olwynion, gall ddarllen cardiau smart i'w llwytho mewn gwahanol gemau.

Rhowch 1 o'r cardiau gweithgaredd 10 o flaen Boxer ac unwaith y bydd yn rholio drostyn nhw gallwch chi chwarae gemau fel Bot Bowling, Paddle Bot a Go Kart. Mae ganddo hefyd bêl ryngweithiol sy'n ei alluogi i chwarae gêm wyllt o bêl-droed /

Wrth ichi chwarae gydag ef mae ei bersonoliaeth yn esblygu. Dysgwch emosiynau fel hapus, trist, gafaelgar neu gysglyd hyd yn oed. Mae hefyd yn ymateb i'ch symudiadau llaw ac yn gwybod pryd rydych chi'n gwylio.

Awgrym Rhiant: Mae treulio amser yn llwytho ym mhob un o'r gemau yn ffordd wych o ddeall sut mae technoleg cardiau call yn gweithio. Mae'r gemau hefyd yn ymestyn gwerth chwarae'r tegan rhyngweithiol.

Blwch Offer Creadigol Hwb LEGO

Mae dros ddarnau 840 LEGO yn dod yn fyw gydag ap am ddim
Oedran: 7-12 bl RRP: £ 149.99

Hwb LEGO - Mae Blwch Offer Creadigol yn caniatáu i blant adeiladu a chodio LEGO modur gydag ap am ddim

Mae hwn yn creu eich robot eich hun gyda gwahaniaeth. Nid yn unig y mae'r tegan wedi'i wneud yn gyfan gwbl o LEGO ond mae ap i raglennu sut mae'n ymateb i ryngweithio gwahanol. Gorau oll, gallwch ymestyn eich gwaith adeiladu gyda briciau LEGO presennol.

Gan ddefnyddio'r ap rhad ac am ddim ar dabled neu ffôn clyfar, gall plant godio ymddygiadau i mewn i beth bynnag maen nhw'n ei adeiladu. Mae hyn yn cynnwys robotiaid, modelau a chreadigaethau modur gyda thechnolegau synhwyrydd pellter, lliw a gogwydd. Rydych chi ddim ond yn lawrlwytho'r app tabled am ddim i'ch dyfais ac yn dilyn y cyfarwyddiadau cam wrth gam.

Awgrym Rhiant: Mae'r pecyn yn eich galluogi i adeiladu robot, car, car, awto-adeiladwr gitâr a cherbyd oddi ar y ffordd. Gosodwch her i'ch plentyn gwblhau pob un a dysgu rhaglenni ar hyd y ffordd.

Dropmix

Gêm gymysgu cerddoriaeth ddeinamig a chyflym
Oedran 3 + RRP: £ 119.99

Mae Dropmix yn caniatáu i chwaraewyr asio caneuon poblogaidd gan artistiaid arobryn i greu cymysgeddau

Mae Dropmix yn degan craff cerddoriaeth a rhythm clyfar. Rydych chi'n ei chwarae trwy osod cardiau cerddoriaeth ar yr ymylon goleuo petryal. Pan fyddwch chi'n ei wneud, mae'n darllen y cerdyn ac yn cyflwyno elfen wahanol i'ch creadigaeth gerddorol.

Beth sy'n newydd yw bod hyn yn cynnwys cerddoriaeth gan artistiaid go iawn ac o gerddoriaeth glasurol y byddwch chi eisoes yn ei wybod. Mae'n cymysgu'r elfennau gyda'i gilydd yn ddi-dor i roi profiad i'r plentyn o fod yn DJ.

Ond yna mae'n herio'r chwaraewr i hysbysebu rhai mathau o gerddoriaeth mewn gêm frwydr lle rydych chi'n sgorio pwyntiau trwy wneud cymysgeddau gwych.

Awgrym Rhiant: Mae'r gêm wedi'i graddio yn PEGI 3 + ond yn dibynnu ar y cardiau cerddoriaeth rydych chi'n eu hychwanegu, mae rhai caneuon yn addas ar gyfer chwaraewyr hŷn. Dywedwch wrth neiniau a theidiau a ydych chi'n cael hyn i'ch plentyn, oherwydd gallant roi'r cardiau cerddoriaeth i ymestyn yr hwyl.

Robotiaid Fector a Cozmo

Robot craff a all ddysgu gan eich plentyn
Oedran: 8 + Pris £ 179.99

Dysgu mwy am y Anki Vector, robot cartref gyda thechnoleg AI ryngweithiol

Mae'r ddau yn robotiaid deallus iawn gan Anki. Gallant adnabod eich wyneb, chwarae gemau, archwilio'ch tŷ a hyd yn oed bentyrru'r ciwbiau y maen nhw'n dod gyda nhw. Bydd plant wrth eu bodd â'r bersonoliaeth a'r rhyngweithio, ond bydd rhieni'n gwerthfawrogi sut y gall y teganau hyn hefyd greu rhaglennu a meddwl yn rhesymegol.

Fector yw'r fersiwn fwy datblygedig ac mae'n gweithredu'n annibynnol. Mae Cozmo yn defnyddio ffôn clyfar ar gyfer ei ryngweithio a'i gyfrifiannau ar-lein. Mae hyn yn golygu bod gan fersiwn Vector y potensial i wneud llawer mwy o bethau.

Gallwch ddefnyddio ap Cozmo i ddeall rhaglennu sylfaenol neu fynd yn ddyfnach gyda Phecyn Datblygu Meddalwedd y gall ysgolion ei ddefnyddio i ddysgu plant am roboteg.

Awgrym Rhiant: Dylai plant iau fynd am y robot Cozmo er ei fod ychydig yn hŷn. Yn ymarferol, rydych chi'n cael llawer mwy o werth am arian i blant o'r fersiwn ratach hon.

Ciwb Uno

Yn cymryd realiti estynedig i'r lefel nesaf
Oedran: 10 + RRP: £ 19.99

Dysgu mwy am y ciwb MERGE, tegan holograffig sy'n eich galluogi i ryngweithio â gwrthrychau 3D

Ciwb realiti estynedig yw hwn sy'n cynnig nifer fawr o ffyrdd newydd i blant chwarae - ac am bris isel iawn.

Mae'n giwb meddal sydd â marcwyr AR wedi'u hargraffu ar bob un o'i wynebau. Mae'r arloesedd syml hwn yn galluogi'r app Merge Cube i greu ystod eang o gemau, heriau a phrofiadau. Os oes gennych un gallwch hefyd weld y cynnwys trwy headset Merge VR.

Mae'n ffordd wych o danio diddordeb plant mewn Realiti Estynedig a Rhithwir mewn ffordd wirioneddol ddiriaethol. Mae yna brofiadau newydd wedi'u haddo ond hyd yn oed fel y mae, mae hon yn ffordd werth gwych i roi cynnig ar AR yn eich cartref eich hun.

Awgrym Rhiant: Ffordd wych o ymestyn yr anrheg hon yw cael y VR Goggles hefyd. Daw hyn â'r profiad AR i olwg VR cwbl ymgolli o'r byd.

Sgroliwch i Fyny