Ein Panel Arbenigol - Cyflwyno Julia Von Weiler

Mae Julia yn gweithio i gangen yr Almaen o Diniweidrwydd mewn Perygl - mudiad ledled y byd ar gyfer Amddiffyn Plant yn erbyn pob math o gam-drin rhywiol.

Ychydig am Innocence in Danger

Sefydlwyd y sefydliad ym mis Ionawr 1999, yn dilyn cynhadledd UNESCO o’r enw - “Pornograffi plant a phedoffilia ar y Rhyngrwyd, her fyd-eang,”.

Mae'n casglu gweithredwyr, arbenigwyr technoleg, rheithwyr, llunwyr polisi a gweithwyr proffesiynol economaidd a'r cyfryngau i godi ymwybyddiaeth ryngwladol am ffrewyll cynyddol pedo-droseddoldeb. Mae hefyd yn canolbwyntio ar eirioli hawliau plant, addysg troseddau ar y cyd â chyrff llywodraethol, sefydliadau an-Ewropeaidd a rhyngwladol, mentrau a phobl (ysgolion, cymunedau lleol, grwpiau ieuenctid) er ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Sgroliwch i Fyny