Nodwedd “Cyfyngu” Newydd Instagram i Amddiffyn rhag Bwlio

Mae bwlio yn fater cymhleth a chydag ef, mae'n broblem barhaus a pharhaus i bobl ar-lein. Mae Instagram wedi cyflwyno'r nodwedd gyfyngu newydd yn y frwydr i sefyll yn erbyn bwlio ar y platfform.

Beth yw'r nodwedd gyfyngu?

Gan ddechrau heddiw, gallwch amddiffyn eich cyfrif rhag rhyngweithio diangen â nodwedd newydd o'r enw Restrict.
Mae pobl ifanc yn wynebu gormod o fwlio ar-lein ond maent yn amharod i riportio neu rwystro cyfoedion sy'n eu bwlio. Dyluniwyd Restrict i'ch grymuso i amddiffyn eich cyfrif yn dawel wrth ddal i gadw llygad ar fwli.

Sut mae'r nodwedd hon yn gweithio?

Gallwch gyfyngu rhywun trwy droi i'r chwith ar sylw, trwy'r tab Preifatrwydd mewn Gosodiadau, neu'n uniongyrchol ar broffil y cyfrif rydych chi'n bwriadu ei gyfyngu.

Amddiffyn eich cyfrif gyda chyfyngiad

Unwaith y bydd Restrict wedi'i alluogi, dim ond i'r person hwnnw y bydd sylwadau ar eich swyddi gan berson rydych chi wedi'i gyfyngu yn weladwy. Gallwch ddewis edrych ar y sylw trwy dapio “Gweler Sylw”; cymeradwyo'r sylw fel y gall pawb ei weld; ei ddileu; neu ei anwybyddu. Ni fyddwch yn derbyn unrhyw hysbysiadau am sylwadau o gyfrif cyfyngedig.

Bydd negeseuon uniongyrchol yn symud yn awtomatig i Gais Neges, ac ni fyddwch yn derbyn hysbysiadau o gyfrif cyfyngedig. Gallwch chi weld y negeseuon o hyd ond ni fydd y cyfrif cyfyngedig yn gallu gweld pryd rydych chi wedi darllen eu negeseuon uniongyrchol neu pan fyddwch chi'n weithredol ar Instagram. Gallwch ddewis “Unrestrict” y cyfrif a bydd negeseuon yn y dyfodol yn mynd yn uniongyrchol i'ch mewnflwch.

Defnyddio creadigrwydd i ledaenu positifrwydd

Mae Instagram hefyd yn rhoi creadigrwydd eu cymuned yng nghanol eu gwaith. Roeddent am greu teclyn hyblyg sy'n caniatáu i bobl ifanc godi llais, diffinio'r hyn sy'n dderbyniol yn eu cymuned a lledaenu positifrwydd ar Instagram. Yn ddiweddar, cyflwynodd Instagram sticer Create Don't Hate in Stories, gan alw ar gymuned Instagram i rannu sut maen nhw'n defnyddio eu doniau creadigol i sefyll i fyny at fwlio.

Ymrwymiad gwrth-fwlio Instagram

Mae Instagram wedi ymrwymo i arwain y diwydiant yn y frwydr yn erbyn bwlio ar-lein a bydd yn parhau i adeiladu ar yr ymrwymiad hwnnw yn y tymor hir.

Gosodiadau Preifatrwydd Instagram dogfen

Angen help gyda'ch gosodiadau preifatrwydd Instagram chi neu'ch plentyn? Cymerwch reolaeth dros eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Cliciwch 'Dysgu mwy' i gael mwy o wybodaeth.

Dysgwch fwy
Sgroliwch i Fyny