Ymgyrch #FeelGoodFridays

Materion Rhyngrwyd - Delwedd logo FeelGoodFridays

Mewn ymateb i'r pandemig coronafirws cyfredol, y dydd Gwener hwn rydym yn lansio ein hymgyrch #FeelGoodFridays lle rydym yn rhannu fideos, straeon, newyddion a mwy doniol, cadarnhaol a hapus, o bob cwr o'r byd.

Gan ddechrau ar ddydd Gwener y Groglith (10fed Ebrill) yna bob dydd Gwener.

Dawns gydag Oti Mabuse

Oti Mabuse
Mae'r dawnsiwr proffesiynol Oti Mabuse yn ddosbarthiadau dawns ffrydio byw i blant. Gallwch wylio'n fyw oddi wrthi cymdeithasol neu ddal i fyny ar fideos blaenorol unrhyw bryd ar ei sianel YouTube yma .

#SomeGoodNews gyda John Krasinski


Mae John Krasinski o'r sioe boblogaidd The Office wedi cychwyn ei sianel YouTube #Somegoodnews ei hun. Mae penodau 1 a 2 ar gael nawr yma .

Gofynasom i rai o brif blogwyr y DU - Tots100 rannu eu prif gynghorion ar gyfer lleihau straen a chynnwys ychydig o hunanofal mewn diwrnod llawn straen. Darllen mwy yma .

Dawnsio ac arwyddo i Disney

Logo Disney Plus
Dawnsio a chanu gyda'ch holl hoff ganeuon Disney ddoe a heddiw trwy'r Sianel YouTube Disney.

Cynnal cwis rhithwir


Mae gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol rai awgrymiadau gwych ar sut y gallwch chi sefydlu eich un chi cwis rhithwir.

Kidscape: Elmer a'r daflen waith enfys

Logo Kidscape ac Elmer
Beth am rannu hapusrwydd a chariad trwy wneud eich enfysau eich hun allan o olion llaw neu ddarnau bach o bapur? Edrychwch ar Kidscape.

Dilynwch ni ar ein Twitter ac Facebook tudalennau a gallwch chi hefyd rannu rhywfaint o newyddion cadarnhaol. Cofiwch ddefnyddio'r hashnod: #FeelGoodFridays.
Materion Rhyngrwyd - Delwedd logo FeelGoodFridays

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

Sgroliwch i Fyny