BWYDLEN

Ein Panel Arbenigol - Cyflwyno Lorin LaFave

Mae Lorin yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y we trwy'r Sefydliad Breck

Ychydig am Sefydliad Breck

Nod Sefydliad Breck yw helpu pobl ifanc i fwynhau chwarae ar-lein ond yn hanfodol i fod yn ymwybodol o rai rheolau syml i gadw'n ddiogel. Cofiwch bob amser nad yw'r ffrindiau sy'n cael eu gwneud ar-lein yn debyg i'ch ffrindiau go iawn. Ei nod craidd yw helpu pobl ifanc eraill i fwynhau chwarae a chymdeithasu ar-lein yn ddiogel trwy roi'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnynt a'u hannog i 'Chwarae rhithwir Live go iawn'.

Fe’i sefydlwyd er cof am Breck Bednar 14, a oedd wrth ei fodd â thechnoleg a gemau ar-lein ond yn anffodus cafodd ei baratoi ar-lein a’i lofruddio ym mis Chwefror 2014.

 

swyddi diweddar