Ein Panel Arbenigol - Cyflwyno Ben Bolton

Ar ôl treulio bron i ddegawdau 2 yn gweithio ym maes Llywodraeth Leol, mae Ben ar hyn o bryd yn gweithio i HeadStart Kernow, rhaglen a ariennir gan y Loteri Fawr gyda'r nod o wella iechyd meddwl plant 10 - 16.

Mae Ben yn arwain rhaglen ymchwil sy'n canolbwyntio ar les cymdeithasol ac emosiynol pobl ifanc sy'n byw mewn byd ar-lein. Fel rhan o'r rôl hon, mae Ben yn cael ei secondio i South West Grid for Learning i helpu i ddatblygu meddwl ar yr un thema.

Mae Ben yng nghamau cynnar PhD ym Mhrifysgol Plymouth ac felly'n treulio llawer o amser yn siarad â phobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol am les ar-lein.

Sgroliwch i Fyny