BWYDLEN

Ein Panel Arbenigol - Cyflwyno Alan Mackenzie

Daw Alan â chyfoeth o brofiad i helpu rhieni i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae Alan Mackenzie wedi bod yn arbenigwr diogelwch ar-lein er 2007; yn angerddol am dechnoleg a'r buddion enfawr y gellir eu gwireddu trwy gysylltedd a chydweithrediad byd-eang, mae'n ddefnyddiwr trwm cyfryngau cymdeithasol, yn gamer ers ei 20 cynnar (pan fydd amser yn caniatáu) ac yn defnyddio YouTube yn ddyddiol. Hynny yw, mae'n defnyddio'r holl bethau y mae plant a phobl ifanc yn eu defnyddio ac yn deall eu lleoedd ar-lein, y pethau cadarnhaol a'r pethau negyddol.

Mae Alan yn gweithio gyda channoedd o ysgolion yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan siarad â phlant, pobl ifanc, eu rhieni, a'u plant.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am sut y gallwch chi helpu'ch plant i gadw'n ddiogel ar-lein, dyma rai adnoddau gwych:

swyddi diweddar