BWYDLEN

Canllaw i dechnoleg: Prynu tegan craff - awgrymiadau i rieni

P'un a yw'n Batmobile LEGO Batman App-Controlled Batmobile neu Marbotic Smart llythyrau a rhifau sy'n helpu'ch plentyn i ddysgu'r pethau sylfaenol neu Fathemateg a Saesneg, os ydych chi'n bwriadu prynu tegan craff i'ch plentyn y Nadolig hwn mae yna ychydig o bethau i'w hystyried o'r blaen ti'n prynu.

Parven Kaur, sylfaenydd Cliciau Plant N., yn rhannu awgrymiadau da i'w hystyried.

Gyda disgwyl i werthiant byd-eang teganau smart dyfu o 3.87 biliwn i 5.41 biliwn erbyn 2024, mae'n ddiogel dweud bod teganau craff yma i aros. Mae rhai at ddibenion adloniant yn unig tra bod gan eraill elfen addysgol hefyd a gallant fod yn offeryn gwych ar gyfer dysgu sgiliau amrywiol i blant trwy eu nodweddion rhyngweithiol.

Mae gan bob tegan smart nodwedd gyffredin, serch hynny - maen nhw i gyd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd. Mae hyn fel arfer yn fuddiol ond yn ddiweddar bu enghreifftiau o ganlyniadau anfwriadol.

Meddwl am ddata digidol eich plentyn

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Anne Longfield, Comisiynydd Plant Lloegr a adrodd rhybuddio rhieni bod gwybodaeth am eu plant yn cael ei chasglu ar raddfa fawr. Nid yn unig y mae cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn adeiladu proffiliau o blant wrth iddynt dyfu, ond mae cwmnïau teganau hefyd yn casglu eu gwybodaeth bersonol a'u dewisiadau.

Mae'r adroddiad yn disgrifio sut y gallai'r swm helaeth hwn o wybodaeth effeithio ar ragolygon plentyn yn y dyfodol fel mynediad i'r brifysgol, a buddion iechyd.

Gwneud y gorau o deganau craff yn ddiogel

Er mwyn medi buddion teganau craff yn llawn wrth gadw plant yn ddiogel, mae'n bwysig ystyried gwahanol agweddau'r teganau. Isod mae rhai o'n hawgrymiadau:

Pethau 4 i'w hystyried wrth brynu tegan craff

Os ydych chi'n bwriadu prynu tegan craff sy'n gallu cysylltu trwy Bluetooth, Wi-Fi neu ap symudol, dyma un neu ddau o bethau i feddwl amdanynt i gadw plant yn ddiogel.

 1. Sut mae'r tegan yn rhyngweithio â'ch plentyn a dyfeisiau eraill?

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n deall pa bethau allweddol y gall eich plentyn eu gwneud gyda'r tegan ac os ydyw yn gallu cysylltu ag unrhyw ddyfeisiau eraill, er enghraifft, a all anfon negeseuon i ffôn neu gysylltu â theledu craff?

Cwestiynau i'w gofyn

 • A oes swyddogaeth sgwrsio sy'n caniatáu i blant gyfathrebu ag eraill?
 • A oes apiau y gellir eu defnyddio gyda'r tegan sydd gall gynnwys hysbysebion a phrynu mewn-app?
 • A oes gan y tegan angen gwybodaeth am leoliad eich plentyn?
 • Ble mae'r data rhyngweithiol yn cael ei storio a'i brosesu?
 • A oes unrhyw ychwanegion i'w prynu i gael y profiad gorau?
 • A oes fersiwn ddigidol o'r tegan sy'n gwneud y yr un peth a fyddai'n arbed ar gost?
 1. A yw'r tegan yn gofyn am wybodaeth bersonol eich plentyn?

Mae rhai teganau yn gofyn am enw eich plentyn, ei oedran a chyfeiriad e-bost rhiant i weithio. Er mwyn sicrhau bod preifatrwydd a data eich plentyn yn cael eu cadw'n ddiogel gwnewch yn siŵr bod y cwmni teganau ag enw da a gwiriwch eu polisi preifatrwydd data fel eich bod yn ymwybodol o beth yw eu gweithdrefn, os bydd hac ar eu systemau.

Pethau i wneud

 • Darllenwch adolygiadau am y tegan a gweld a godwyd unrhyw bryderon eraill
 • Rhowch y lleiafswm o wybodaeth am eich plentyn sy'n ofynnol
 • Darllenwch y telerau, cyflwr a pholisïau preifatrwydd
 1. A oes unrhyw nodweddion fel camera a allai roi plentyn mewn perygl?

Gwnewch gyfres o wiriadau cyn prynu tegan gyda nodweddion fel y gallent fod yn agored i hacwyr fel camera neu feicroffon adeiledig sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd. Byddwch yn glir ynghylch sut y gellir chwarae'r tegan er mwyn sicrhau nad yw'n eu hannog i roi eu hunain mewn perygl, er enghraifft, Pokémon GO a diogelwch ar y ffyrdd.

Pwyswch a yw'r nodweddion hyn yn werth chweil gorfod helpu'ch plentyn i gael y profiad gorau. Os penderfynwch ei brynu, gwnewch yn siŵr eu diffodd pan nad ydynt yn cael eu defnyddio a dim ond cyn lleied o wybodaeth bersonol â phosibl os oes angen i leihau'r risg i breifatrwydd a diogelwch eich plentyn.

 1. A oes tanysgrifiad misol i gael mynediad at gynnwys newydd gyda'r tegan?

Efallai y bydd rhai teganau craff yn cynnwys gwasanaeth tanysgrifio ychwanegol i gael mynediad at gynnwys newydd i helpu plant i gael y gorau o'r teganau.

Os dewiswch optio i mewn gwnewch yn siŵr darllenwch y telerau ac amodau ar ganslo'r tanysgrifiad gan nad ydych am fod yn talu taliadau misol pan nad yw'ch plentyn yn chwarae gyda'r tegan mwyach. Hefyd, aseswch gostau eraill fel y gofyniad i brynu batris.

swyddi diweddar