BWYDLEN

Sut mae cynorthwywyr llais yn newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio technoleg

P'un a oes gennych Alexa, Cynorthwyydd Google neu Siri yn eich cartref, maent yn cynnig ffyrdd newydd o ryngweithio â thechnoleg a gwybodaeth. Fodd bynnag, i ddatgloi unrhyw un o'r buddion hyn mae'n rhaid i ni yn gyntaf ddod dros y rhyfeddod a'r embaras o siarad â Deallusrwydd Artiffisial.

Siaradwyr craff yn helpu gyda thasgau bob dydd

Mae'n rhywbeth yr oedd fy mhlant yn llai amharod i'w wneud nag yr oeddwn i. Rydyn ni wedi cael siarad craff yn ein cartref ers sbel nawr ac maen nhw'n ei chael hi'n hollol naturiol gofyn i Siri sut le fydd y tywydd cyn mynd allan i'r ysgol. Gan wrando ar yr ymateb, yna fe wnaethant wisgo cotiau a siwmperi i weddu i'r rhagolwg a ddarllenwyd iddynt.

Yn y gegin, maen nhw hefyd wedi cymryd i ddefnyddio Google Home Hub i ddod o hyd i ryseitiau a'u llais gyda'u llais yn unig. Roeddent yn arfer defnyddio fy iPad ar gyfer hyn, a fyddai’n aml yn cael ei roi yn ôl wedi’i orchuddio â blawd - neu rywbeth gwaeth.

Nawr, fe wnaethant ofyn i Google am rysáit ac yna gallant fynd trwy bob cam gan eu bod yn barod. Yn syml, mae Google yn ei ddarllen iddyn nhw. Os anghofiant yr hyn a ddywedwyd gallant ofyn am fynd yn ôl gam. Bydd hyd yn oed yn dweud wrthych y cynhwysion sydd eu hangen arnoch ac yn gosod amserydd pan fyddwch wedi ei roi i mewn i bobi.

Cadw rheolaeth ar ddyfeisiau cysylltiedig yn y cartref

Maent hefyd wedi mynd yn gyflym i thermostat craff Echobee gyda'i reolaethau Alexa. Maent yn syml yn gofyn i Alexa newid y tymheredd os yw pethau'n mynd yn rhy boeth neu'n oer yn y tŷ. Mae fy mab hefyd yn ymhyfrydu mewn cael y thermostat i chwarae cerddoriaeth y maen nhw i gyd yn ei chael hi'n ddoniol. Rhaid imi gyfaddef, mae'r thermostat sy'n pwmpio Celine Deon yn eithaf doniol.

Mae'r straeon hyn yn rhoi cipolwg ar sut mae rheoli llais yn fwy na dim ond ffordd newydd o osod amserydd neu glywed y newyddion. Pan fyddwch chi'n dod i arfer ag integreiddio hyn i'r ffordd rydych chi'n rhyngweithio â thechnoleg, gall fod â buddion gwirioneddol.

Datgloi rhyfeddodau rheoli llais

Nid lleiaf o'r buddion hyn yw'r gweithgaredd technolegol sy'n ehangu yn y cartref i ffwrdd o sgriniau. Mae hyn yn torri tennyn y rhyngrwyd rhag eistedd wrth ddyfais ac yn anochel yn gwneud plant yn fwy egnïol. Rwyf hefyd wedi gweld fy mhlant yn fwy brwd dros weithgaredd arall sy'n gysylltiedig â sain fel darllen llyfrau sain.

Mae plant yn dda am fod â disgwyliadau uchel o'r hyn y gall technoleg ei wneud iddyn nhw. Gall yr un uchelgais hon ar gyfer Alexa, Siri a Google ddatgloi ffyrdd newydd o wneud i dechnoleg weithio i'ch teulu yn hytrach na'r ffordd arall.

“Hei Siri, gosod amserydd munud 30 ar gyfer Fortnite,” yw un o fy ffefrynnau diweddar.

Cael y siaradwr craff iawn i'ch teulu

Mae'n bwysig eich bod chi'n cael y ddyfais iawn ar gyfer eich cartref. Er bod y tri phrif opsiwn o Google, Amazon ac Apple i gyd yn rhannu'r mwyafrif o nodweddion, mae'r ffordd y maent yn integreiddio â thechnoleg arall yn amrywio.

Mae'n werth ymchwilio i ba rai o'r systemau a fydd yn gweithio gyda'ch technoleg bresennol. Mewn rhai achosion, efallai bod gennych reolaethau llais eisoes a pheidio â bod yn ei ddefnyddio - fel ar eich ffôn clyfar. Cyn buddsoddi mewn mwy o ddyfeisiau beth am ddechrau defnyddio llais yno a gweld sut rydych chi'n mynd.

Ystyriaeth arall yw pa nodweddion a fyddai'n gwneud gwahaniaeth diriaethol i fywyd teuluol. I mi, ni fu troi bylbiau golau ymlaen ac i ffwrdd (neu newid eu lliw) erioed mor gyffrous â hynny. Ond mae gallu addasu'r gwres, cael gwybodaeth am y tywydd a theithio yn ogystal â darllen ac ateb negeseuon yn fwy defnyddiol.

Er mwyn eich helpu i benderfynu pa un sy'n iawn i chi, edrychwch ar y canllawiau ar Internet Matters i gael mwy o wybodaeth.

Adnoddau

Gweler ein canllaw teulu i siaradwyr craff i ddysgu mwy.

Gweler y canllaw

swyddi diweddar