Ffyrdd 4 o sicrhau bod eich plant yn gweld fideo ar-lein sy'n briodol i'w hoedran

Wrth fynd i'r sinema neu brynu DVD neu Blu-ray mae'n hawdd dod o hyd i ganllawiau ynghylch addasrwydd ffilmiau a fideos i blant sy'n defnyddio'r dosbarthiad oedran - fel arfer ar du blaen y blwch neu'r poster sinema.

Ond gyda llawer o ffilmiau a fideos i'w gweld ar-lein, ni ddefnyddir y sgoriau canllaw hyn, neu nid ydyn nhw mor weladwy. O ganlyniad, mae'n anoddach i rieni aros ar ben pa gynnwys sy'n anaddas, ac a allai fod yn niweidiol i'w plant.

Mae rhai llwyfannau fideo ar-lein (fel Amazon Instant Video / Prime Instant Video, Blinkbox, BT TV, neu TalkTalk) yn sicrhau bod y deunydd maen nhw'n ei wasanaethu yn defnyddio'r un categorïau ar gyfer cynnwys ar-lein ac all-lein.

Llwyfannau eraill, megis Netflix ac iTunes, ewch gam ymhellach a chysylltu categorïau rheolaethau rhieni â'r graddfeydd oedran hynny, ac mae unrhyw ffilm ar iTunes heb sgôr oedran yn cael ei dosbarthu fel cynnwys oedolion yn ddiofyn.

Er bod dros 250,000 o eitemau ar-lein, yn amrywio o ffilmiau nodwedd hyd llawn i fideos cerddoriaeth, mae'r rhan fwyaf o'r cynnwys ar-lein yn parhau i fod yn annosbarthedig.

Beth all rhieni ei wneud?

1. Dewiswch blatfform sydd â sgôr swyddogol

Y BBFC yw'r corff cenedlaethol sy'n dosbarthu cynnwys ffilm, a gellir gweld eu sgôr canllawiau ar rai llwyfannau fideo. Gellir gweld rhestr o lwyfannau sy'n defnyddio'r graddfeydd hyn ar y BBFC wefan.

2. Osgoi gwefannau môr-ladron

Nid yw gwefannau môr-ladron yn cael eu rheoleiddio o gwbl. Canfu ymchwil a wnaed yn 2013 gan yr Ymddiriedolaeth Ddiwydiant fod un o bob pump o gefnogwyr ffilmiau ifanc wedi cael ei aflonyddu gan y ffilmiau roeddent wedi'u gwylio ar wefannau môr-ladron, a bod dwy ran o dair yn dymuno iddynt wirio sgôr swyddogol y ffilm yn gyntaf.

3. Dewch o hyd i wybodaeth am ffilmiau penodol

Defnyddiwch wefannau fel FindAnyFilm.com lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bob ffilm, pob un yn gyfreithiol, a phob un â sgôr oedran a mewnwelediad. Gallwch hefyd wirio'r Gwefan BBFC neu y Ap am ddim am wybodaeth bellach am ffilmiau neu ddosbarthiad unigol yn fwy cyffredinol.

4. Cysylltwch â bwrdd graddio BBFC

Os oes unrhyw faterion yr ydych yn poeni o gwbl amdanynt, o'r hyn a welsoch mewn ffilm neu fideo, yna gadewch i'r bwrdd ardrethi wybod. Maen nhw yno i'ch helpu chi i wneud dewisiadau gwybodus i amddiffyn eich plant a sicrhau eich bod chi'n cael profiad hapus o wylio teulu.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Sgroliwch i Fyny