Yn ôl at y pethau sylfaenol ar gyfer teuluoedd digidol

Weithiau gall magu plant yn yr oes ddigidol ymddangos yn frawychus, ond gall rhieni fod yn gefnogwyr effeithiol i'w plant a'u pobl ifanc trwy gofio'r pethau sylfaenol: cydbwysedd, ffiniau, meddwl beirniadol a chyfathrebu.

Cydbwysedd a ffiniau

Yn gynharach eleni, rhoddodd Prif Swyddogion Meddygol y DU a sylwebaeth ar gydbwysedd sgrin a nododd “Er nad oes unrhyw effaith achosol yn amlwg o’r ymchwil bresennol rhwng gweithgareddau ar y sgrin, na faint o amser a dreulir yn defnyddio sgriniau, ac unrhyw effaith negyddol benodol, nid yw’n golygu nad oes unrhyw effaith. Mae'n dal yn ddoeth cymryd agwedd ragofalus. “Byddai'n ymddangos yn glir bod dod o hyd i gydbwysedd rhwng gweithgareddau all-lein ac ar-lein gweithgareddau fyddai'r dull cywir.

Un ffordd y gall rhieni a gofalwyr gefnogi eu teuluoedd i gyflawni diet digidol iach a chytbwys yw trwy gael syniadau gan y Fframwaith Digidol 5 y Dydd a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd Plant y DU: Cysylltu, Byddwch yn ofalus, Byddwch yn Egnïol, Rhowch i Eraill, Byddwch yn Greadigol. Ac mae'n gweithio i rieni hefyd!

Meddwl yn feirniadol a chyfathrebu

Felly rydych chi'n hoffi'r dyfeisiau diweddaraf ac eisiau eu cyflwyno i'ch teulu? Ddim yn broblem, ond cymerwch ran mewn rhai meddwl yn feirniadol yn gyntaf: Pwy all y ddyfais hon elwa? Niwed? Beth yw'r senario achos gorau os ydw i'n prynu hwn ar gyfer fy nheulu? Senario achos gwaethaf? Ble alla i fynd i ddysgu mwy am y gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd ar gyfer y ddyfais? Ynglŷn â nodweddion y ddyfais? Pryd ddylai ein teulu fod yn ddi-ddyfais?

Mae croeso i chi ychwanegu cwestiynau eraill ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cloddio i mewn a gofyn y cwestiynau anodd i chi'ch hun a'ch teulu. Ac fel bob amser, mae cyfathrebu'n allweddol - gofynnwch i'ch plant sut maen nhw'n gwneud cyn, yn ystod ac ar ôl ymwneud â'r ddyfais (neu'r ap neu'r gêm newydd).

Fodd bynnag, rydych chi'n penderfynu integreiddio technoleg i'ch teulu, gallwch sicrhau cydbwysedd a gosod ffiniau bydd hynny'n gweithio i chi. A bydd meddwl yn feirniadol a chyfathrebu yn eich helpu i gynnal y cydbwysedd hwnnw.

Adnoddau

Ewch i'n hyb cyngor sgrin i gael mwy o offer a chyngor i helpu plant i gael y gorau o'u hamser sgrin.

ymweld â'r safle
Sgroliwch i Fyny