BWYDLEN

Beth yw'r app Tellonym?

Logo app Tellonym

Wedi'i greu yn 2016, gan dri myfyriwr, mae Tellonym yn ap negeseuon dienw sy'n caniatáu ichi ofyn ac ateb cwestiynau am eich gilydd yn ddienw ac yn ddienw, mae'n boblogaidd ymhlith pobl ifanc.

Sut mae'r ap Tellonym yn gweithio?

Ciplun o ap anhysbys trwy Rachel Kraus / Mashable
Gall defnyddwyr anhysbys ddod o hyd i negeseuon trwy'r platfform o'r enw 'Tells'. Mae pob Tell yn cael ei anfon a'i dderbyn i mewnflwch preifat y derbynnydd, na all unrhyw un arall ei weld. Yna, dim ond os yw defnyddiwr yn penderfynu ateb Dweud, y Dweud gwreiddiol, a bod yr ateb yn dod yn weladwy i ddefnyddwyr eraill.

A oes unrhyw beth y dylai rhieni boeni amdano?

Gydag unrhyw blatfform ap negeseuon ar-lein mae sawl risg bosibl yn dod gydag ef, megis seiberfwlio, secstio, sylwadau ymosodol, ac ati. Gan mai prif swyddogaeth yr apiau yw cysylltu ag eraill, gallai hyn adael lle i risgiau o'r fath ddigwydd. Mae'r app wedi cael sgôr o 17+ ar yr Apple App Store a sgôr Teen ar Google Play Store.

A oes unrhyw reolaethau rhieni?

Oes, mae yna nifer o nodweddion rheoli ar gael yn Tellonym, rhai o'r rhai adeiledig, mae'n rhaid sefydlu rhai ohonyn nhw. Mae'r canlynol yn rheolyddion y gallwch eu defnyddio, (rydym yn argymell gwneud setup ynghyd â'ch plentyn yn ei arddegau):

 • Hidlau Iaith
 • Hidlo Geiriau Custom
 • Gosod Cod Diogelwch
 • Mecanwaith Blocio Ehangach
 • Dim ond Derbyn Adroddiadau gan Ddefnyddwyr Cofrestredig
 • Negeseuon Adrodd
 • Dileu'r Cyfrif

ymweliad Rheolaethau rhieni anhysbys am gyfarwyddiadau ar sut i sefydlu'r rhain.

Awgrymiadau ar gyfer cadw'n ddiogel

Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn maen nhw'n ei rannu
Helpwch eich plentyn i feddwl am yr hyn maen nhw'n ei rannu ar-lein a phwy sy'n ei weld. Cymharwch hi â'r hyn y byddent yn hapus i'w rannu all-lein. Atgoffwch nhw na ddylen nhw rannu pethau preifat, fel:

 • Gwybodaeth bersonol, fel enwau, e-byst, rhifau ffôn, lleoliad ac enwau ysgolion
 • Gwybodaeth bersonol pobl eraill
 • Dolenni i ymuno â sgyrsiau grwpiau preifat
 • Lluniau ohonyn nhw eu hunain
 • Lluniau o'u corff, fel lluniau rhywiol neu fideos

Cael sgyrsiau rheolaidd
Bydd siarad â'ch plentyn am yr hyn sy'n digwydd ar-lein ac all-lein a risgiau yn eu helpu i ddod i ddeall a datblygu eu gwytnwch digidol. Gall ein cyngor a'n cynghorion eich helpu i ddechrau'r sgyrsiau hyn.

Gwiriwch eu gosodiadau preifatrwydd
Gwiriwch eu gosodiadau preifatrwydd ar gyfrif Dienw eich plentyn.

Mae Wayne Denner yn darparu adolygiad byr gan rieni o'r ap Tellonym
Arddangos trawsgrifiad fideo
00: 00
o ran diogelwch ar-lein un o
00: 02
y pethau mwyaf heriol i rieni
00: 03
ac mae gwarcheidwaid yn cadw eu hunain i fyny
00: 05
hyd yma gyda'r cyfryngau cymdeithasol diweddaraf
00: 07
llwyfannau gwefannau apiau ffôn clyfar a
00: 10
y gemau'r plant a'r bobl ifanc
00: 12
yn defnyddio ac ar y sianel hon rydym yn gweithio
00: 14
anodd sicrhau ein bod yn eich cadw fel
00: 16
yn gyfredol â phosibl o ran
00: 18
mae'r holl bethau hynny felly'n glynu o gwmpas
00: 20
rydyn ni'n mynd i edrych ar un arall
00: 22
ap ffôn clyfar i rieni a gwarcheidwaid
00: 23
i'w gael ar eu issei ar gyfer y radar hei
00: 33
croeso yn ôl diolch am stopio heibio a
00: 34
gwirio ar fy mhen fy hun ar fy fideos byr os
00: 37
rydych chi'n gwylio'r fideo hon ar YouTube
00: 39
peidiwch ag anghofio taro hynny
00: 40
botwm tanysgrifio os ydych chi'n gwylio drosodd
00: 42
ar Facebook peidiwch ag anghofio hoffi
00: 44
a rhannwch y fideo hon ac os ydych chi'n gwybod
00: 46
rhywun a all elwa o'r fideo hon
00: 48
tagiwch nhw yn y sylwadau isod
00: 50
ac os ydych chi'n dod ar draws y fideo hon
00: 52
am y tro cyntaf efallai un o'ch
00: 55
rhannodd ffrindiau ddolen i'r fideo hon
00: 57
peidiwch ag anghofio taro fel yna
00: 59
botwm er mwyn i mi allu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi
01: 02
pob un o'r apiau ffôn clyfar diweddaraf yn gymdeithasol
01: 04
llwyfannau cyfryngau a gemau i rieni eu gwneud
01: 08
byddwch yn ymwybodol o heddiw rydyn ni'n siarad amdano
01: 10
ap dienw arall o'r enw
01: 13
tell'em neu ddweud arno nawr yn y gorffennol
01: 17
rydym wedi ymdrin â nifer o rai tebyg
01: 18
gwefannau ac apiau fel gofyn fm Sahara
01: 22
a oedd gynt yn ap sydd â
01: 24
nawr dewch yn wefan a gofynnwch i Frank hefyd
01: 27
mae'r holl wefannau ac apiau hyn yn caniatáu
01: 31
defnyddwyr i bostio ac ymateb i gwestiynau
01: 35
yn ddienw ar eu platfform y
01: 38
mae app tell'em yn un sy'n ennill
01: 40
poblogrwydd yn enwedig gyda chynradd
01: 43
plant ysgol ac yn sicr un i
01: 45
rhieni a gwarcheidwaid i fod yn ymwybodol o'r
01: 48
ap rhwng 8 a 10 miliwn o ddefnyddwyr
01: 51
ledled y byd ac yn ôl dweud wrthyn nhw
01: 54
mae dros filiwn yn dweud neu
01: 58
cwestiynau wedi'u postio diwrnod ar yr app nawr
02: 01
mae'n eithaf syml sefydlu arno
02: 03
cyfrif y cyfan sydd ei angen yw cyfeiriad e-bost
02: 05
neu rif ffôn symudol ac unwaith eich cyfrif
02: 07
wedi'i sefydlu yna gallwch chi ddechrau postio
02: 10
cwestiynau a elwir yn chwedlau
02: 13
i'ch proffil ar yr app cwpl o
02: 16
y pethau eraill y gwnaethon ni sylwi arnyn nhw pan oedden ni
02: 17
adolygu'r ap oedd y gallai defnyddwyr
02: 20
hefyd ychwanegu eu Instagram a'u
02: 22
snapchat ID i'w proffil ar y
02: 25
ap talam bellach nifer o ysgolion yn y
02: 28
Mae'r DU wedi cyhoeddi rhybuddion i rieni
02: 31
yn enwedig am amhriodol
02: 33
negeseuon a sylwadau ar yr app talam
02: 37
felly mae'n un i rieni fod yn ymwybodol ohono
02: 40
gallwch hefyd fynd i'ch proffil
02: 42
gosodiadau a gallwch chwilio am rai eraill
02: 44
defnyddwyr y gallwch chi newid eich proffil oedran arnyn nhw
02: 47
yr ap a fydd yn caniatáu ichi o bosibl
02: 49
i chwilio am ddefnyddwyr iau ar y
02: 52
platfform ac mae hynny'n rhywbeth sydd
02: 54
yn peri pryder ynddo'i hun nawr ein bod wedi gwneud a
02: 57
dadansoddiad manwl o'r penodol hwn
02: 59
ap ond os ydych chi eisiau gwybod mwy
03: 00
gwybodaeth ar yr app hon cliciwch
03: 03
ar y ddolen uchod yn y post a hynny
03: 06
yn mynd â chi i'r wefan
03: 08
a fydd â manylyn llawn
03: 10
dadansoddiad ar yr ap tell'em neu'r rhieni
03: 13
angen gwybod sut mae rhywfaint o'r diogelwch
03: 15
yn cynnwys gwaith ar yr app a rhai o'r
03: 17
pethau eraill y gwnaethom sylwi arnyn nhw pryd bynnag y byddem ni
03: 19
yn cynnal ein hadolygiad o'r ap
03: 22
er mwyn dweud wrthyn nhw am rieni
03: 24
a gwarcheidwaid i fod yn wyliadwrus
03: 25
ac i fod yn ymwybodol o, gobeithio y daethoch o hyd i hyn
03: 27
fideo yn ddefnyddiol peidiwch ag anghofio
03: 28
ei rannu gyda'ch teulu a'ch ffrindiau
03: 30
peidiwch ag anghofio estyn allan i fynd i mewn
03: 31
cyffwrdd os hoffech i mi ymweld â'ch
03: 33
ysgol neu gymuned a chyflwyno un o
03: 36
fy ngweithdai diogelwch ar-lein ymarferol I.
03: 39
byddwn wrth fy modd yn clywed gennych y byddaf
03: 40
dod yn ôl yn fuan iawn gydag un arall
03: 42
o fy fideos byr i rieni a
03: 45
gwarcheidwaid
Adnoddau dogfen

Cymerwch gip ar ein rheolaethau rhieni ar gyfer rhai o'r apiau poblogaidd a'r llwyfannau ar-lein

Gweler rheolaethau rhieni

swyddi diweddar