Eitemau a theclynnau technoleg hanfodol yn ôl i'r ysgol 10 gorau

8720604364_208d056aba_h-1024x682

Yn ôl i'r ysgol

Gyda dim ond ychydig wythnosau ar ôl o wyliau'r haf, mae'n bosibl bod y paratoadau dychwelyd i'r ysgol eisoes ar y gweill i lawer o rieni.

Gall fod yn anodd sicrhau bod eich plentyn wedi'i gyfarparu'n dda ar gyfer blwyddyn ysgol newydd gyda faint o ddyfeisiau a theclynnau sydd ar gael.

Er mwyn rhoi rhywfaint o arweiniad i chi ar yr hyn y gallech chi fuddsoddi ynddo i gael cychwyn gwych i'ch plentyn rydym wedi llunio rhestr o syniadau technoleg 10 i gael eich plentyn yn barod ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.

1 Google Drive

Gyda gwaith cartref yn brofiad dysgu cynyddol electronig a chydweithredol, mae rhannu a storio ffeiliau mewn un lleoliad hawdd ei gyrchu yn bwysig mewn unrhyw flwyddyn ysgol. Google Drive yn ddatrysiad gwych. Mae'n dod gyda 15GB o storfa am ddim ac os oes angen mwy o le arnoch chi gellir ei ehangu i 100GB am $ 1.99 y mis.

Mae hyn nid yn unig yn helpu i storio dogfennau gwaith cartref eich plentyn ond mae hefyd yn gwneud i ffwrdd â ffyn USB, a gall fod yn ffordd wych i'ch teulu rannu a storio cyfryngau.

2. Storio Disg Caled

toshiba-canvio-2-e1440507637453-300x168

Pan na fydd storio cwmwl yn ei dorri, gall fod yn ddefnyddiol iawn cael ffordd gludadwy i symud ffeiliau mawr iawn. P'un a yw'ch plentyn yn mynd i olygu fideo mewn Astudiaethau Cyfryngau neu'n tynnu nifer fawr o luniau mewn Celf, mae'n hanfodol gallu eu cludo adref yn gyflym.

Mae hyn yn Opsiwn Toshiba nid yn unig yn cynnig digon o le; mae hefyd yn ddigon cadarn i ymdopi â churo o gwmpas mewn bag ysgol. Gallwch ei blygio i mewn trwy gysylltiad USB ac rydych chi'n barod i fynd. Mae hefyd yn cefnogi'r porthladd USB 3.0 Cyflymder Uchel os oes gennych chi hynny ar eich cyfrifiadur.

3. Gwefrydd Allanol

Lumsing-e1440507325309-300x232

Gyda chymaint o wahanol ddyfeisiau yn curo o amgylch bagiau ysgol mae'n hawdd bod allan o bŵer dim ond ar hyn o bryd mae angen i chi eu defnyddio. Mae pacio mewn batri allanol yn gwymp da yn ôl pan fydd cyflenwad dyfais ei hun yn rhedeg allan.

Mae'r opsiwn Lumsing hwn mor bwerus fel y gall godi tâl ar iPhone bedair gwaith drosodd. Mae dangosyddion LED yn dangos faint o fatri sydd ganddo ar ôl. Mae bag tynnu llinyn hefyd yn ei osgoi rhag cael ei farcio yn y bag ysgol.

4. Achosion Ffasiwn Ffôn

Skinny-Dip-iPhone-achos

Efallai na fydd angen i chi uwchraddio technoleg ffôn eich plentyn i gadw i fyny â theuluoedd eraill. Mae prynu un o ystod o achosion ffôn yn ffordd gost-effeithiol a deniadol o “uwchraddio” eu ffôn ar gyfer y flwyddyn newydd.

Mae yna ystod eang i ddewis ohoni ond yr achosion hyn o Skinny Dip mae gennych y blaen o ran sefyll allan datganiadau ffasiwn ar gyfer dyfais gyfathrebu eich plentyn.

5. Clustffonau Plant

JVC-Clustffonau-300x139

Gall hwn fod yn ddewis llai amlwg ar gyfer y rhestr yn ôl i'r ysgol ond mae pâr da o glustffonau y mae'ch plentyn yn hapus i'w gwisgo ar y bws nid yn unig yn golygu y gallant wrando ar gerddoriaeth wrth fynd, ond hefyd yn agor y drws i bodlediadau addysgol a gwersi.

Cynhyrchion fel y HA-KD5 JVC hyn mae unedau wedi'u teilwra i bennau llai ac yn chwaraeon band pen eang y gellir ei addasu gyda sticeri.

6. Achos Pensil Smart Smiggle

Achosion Smiggle-Carnifal-Pop-Allan-Pensil-e1440507087817-300x247

Mae pensiliau a beiros newydd wrth gwrs yn ddefod symud ymlaen ar gyfer pob blwyddyn ysgol newydd. Buddsoddwch yn un o'r rhain achosion craff o Smiggle ac rydych chi hefyd yn datrys problem y gyfrifiannell hefyd. Mae cael popeth mewn un tun defnyddiol hefyd yn golygu ei bod yn llai tebygol o fynd ar goll.

Peidiwch ag anghofio bod y pethau hyn yn ymwneud cymaint â datganiad ffasiwn â storio felly cymerwch eich plentyn i gymryd rhan wrth benderfynu ar ba ddyluniad i fynd amdano.

7. Y Pensil Smart 53

53-Pencil-300x300

Er bod llawer o dechnoleg yn canolbwyntio ar wneud pynciau gwyddoniaeth yn haws, y Pensil hwn yn troi tabled yn ganolbwynt creadigol. Trwy wneud i ffwrdd â'r rhyngwyneb tapio bys gludiog mae'n cynnig ffordd reddfol i dynnu llun, dileu a braslunio.

Mae'n troi darn o dechnoleg yn gyfrwng naturiol a mynegiannol. Gyda Pwysedd Arwyneb, Dileu, Cymysgedd, a Gwrthod Palm addasol, mae'r pensil yn rhoi posibilrwydd creadigol yn nwylo unrhyw blentyn. Mae yna hefyd set gynyddol o apiau ar gael sy'n eu defnyddio.

Mae Andy Robertson yn newyddiadurwr technoleg yn Led Pocket.

Priodoli delwedd: Toca Boca o dan gytundeb Creative Commons

Sgroliwch i Fyny