Nodwedd Iechyd Meddwl Newydd Snapchat 'Yma i Chi'

Logo Snapchat

Bydd y nodwedd Yma i Chi yn darparu cefnogaeth ragweithiol mewn-app i Snapchatters a allai fod yn profi argyfwng iechyd meddwl neu emosiynol, neu a allai fod yn chwilfrydig i ddysgu mwy am y materion hyn a sut y gallant helpu ffrindiau i ddelio â hwy.

Beth yw'r nodwedd Yma i Chi?

Bydd y nodwedd Yma i Chi yn dangos adnoddau diogelwch gan arbenigwyr lleol pan fydd Snapchatters yn chwilio am rai pynciau, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â phryder, iselder ysbryd, straen, galar, meddyliau hunanladdol, a bwlio.

Pam mae hyn yn cael ei gyflwyno?

Mae Snapchat yn hynod boblogaidd ymysg pobl ifanc sy'n nodi eu bod yn cael eu bwlio ar-lein yn amlach nag unrhyw grŵp oedran arall. Mae dros 50% o blant a phobl ifanc yn nodi eu bod yn cael eu bwlio ar-lein, yn ôl ystadegau gan y sylfaen i-SAFE.

Pryd fydd hyn yn cael ei gyflwyno?

Bydd Yma i Chi yn cael ei gyflwyno yn ystod y misoedd nesaf.

A oes unrhyw nodweddion diogelwch eraill y gall fy arddegau eu defnyddio nawr?

Heddiw, bydd Snapchatters hefyd yn gallu ymgysylltu ag Offer a Lensys Creadigol sy'n hyrwyddo diogelwch a phreifatrwydd, sy'n cynnwys Hidlau newydd a'n cwis Snappable cyntaf erioed.

Gallwch hefyd darllenwch ein canllaw Snapchat nodweddion preifatrwydd a diogelwch am ragor o wybodaeth.

Adnoddau dogfen

Gweler ein canllaw diogelwch a phreifatrwydd Snapchat

 

tudalen ymweld

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny